Foto: GettyImages
16.11.21 DI Byggeri Nyheder

Vil du være med i DI Byggeris nye serviceudvalg?

Serviceudvalget skal rådgive DI Byggeris bestyrelse vedrørende forhold, der er tilknyttet de serviceordninger, som leveres til og finansieres af service- og branchemedlemmer i DI Byggeri. Vil du være med? Så kontakt os senest den 1. december.

Som et led i sammenlægningen mellem 'DI Dansk Byggeri' og 'DI Byg' blev det besluttet, at der skal nedsættes et serviceudvalg, der skal rådgive DI Byggeris bestyrelse om forhold, der er knyttet til de serviceordninger, som er en del af service- og branchemedlemskabet i DI Byggeri – og som også finansieres af disse medlemmer. Det er blandt andet:

  • Byg Garanti, herunder markedsføring
  • Byggeriets Ankenævn
  • Erhvervsjuridisk rådgivning
  • Byggeteknisk rådgivning
  • Betjening af branchesammenslutninger, sektioner, lokalforeninger, interessegrupper mv.

Fordi udvalget beskæftiger sig med forhold tilknyttet servicedelen af medlemskabet af DI Byggeri, er det en forudsætning for at sidde i udvalget, at du er direktør eller ledende medarbejdere fra en medlemsvirksomhed, som er service- og branchemedlem af DI Byggeri.

Som udgangspunkt er alle tidligere medlemmer af DI Dansk Byggeri service- og branchemedlemmer af DI Byggeri, med mindre de selv har valgt at blive branchemedlemmer efter sammenlægningen.

Vil du være med?

Har du lyst til at få indflydelse på de servicetilbud, som skal tilbydes medlemmerne af DI Byggeri i fremtiden? Så er det måske værd at overveje at være med i det nye udvalg.

Vi vil gerne sikre, at udvalget sammensættes, så det repræsenterer en bred skare af DI Byggeris medlemmer – både i forhold til fag, tilhørsforhold til sektioner og størrelsen af virksomheder. Derfor forbeholder sekretariatet sig retten til at vælge mellem interesserede kandidater, som melder sig.

Om udvalget

DI Byggeris bestyrelse har udpeget Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen A/S som formand for udvalget. Martin er desuden formand for Træsektionen og er medlem af DI Byggeris bestyrelse.

Udvalget skal bestå af 9-12 personer, og udvalget mødes cirka fire gange om året.

Kontakt

Hvis du vil være med, så send en mail til Maria Poulsen på mpo@di.dk inden 1. december, eller ring på 2811 2552.

Hvis du har spørgsmål til udvalgets arbejde, så er du velkommen til at kontakte Peter Stenholm på pss@di.dk eller på mobil 4117 4736, eller Maria Poulsen på mpo@di.dk eller på mobil 2811 2552.

Relateret indhold