Foto: Otto P. Nedergaard A/S

08.12.21 DI Byggeri Nyheder

Nye tiltag på asbestområdet

Grænseværdien for asbest i arbejdsmiljøet bliver fra det nye år skærpet fra 0,1 fibre/cm3 til 0,003 fibre/cm3

Nyheden er blevet opdateret d. 06/01/2022.

Som resultat af den politiske aftale fra 2018, vedrørende bekæmpelse af asbest, bliver grænseværdien for den tilladte mængde asbest drastisk skærpet.

Ændringen sker i forlængelse af et arbejde, der er i gang for at formulere grænseværdier i Danmark, samt i forlængelse af en politisk aftale om asbest, hvor det var besluttet, at grænseværdien for asbest skulle efterses. I praksis anvendes grænseværdimålinger ikke ved arbejde med asbest, idet forsigtighedsprincippet gælder, hvilke betyder, at såfremt der kan måles asbest ved indendørs arbejde, skal der tages de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger.

For at undgå udsættelse for asbeststøv er det vigtigt at huske grundig rengøring på arbejdsstedet og brugen af personlige værnemidler. Ligeledes er det nødvendigt at gøre brug af arbejdsmetoder og værktøjer, der begrænser støvudviklingen mest muligt. DI Byggeri har, i regi af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, udarbejdet branchevejledningen Asbest-huset.dk, der rådgiver i håndteringen af asbestholdige materialer.

Øget tilsyn

I Starten af 2022 vil Arbejdstilsynet igangsætte en øget tinsynsindsats med asbest i udvalgte brancher. Indledningsvis vil de besøge små og store VVS- og blikkenslager virksomheder i hele landet. Det overordnede fokus vil være følgende:

  • Dialog og vejledning om asbestreglerne, herunder bl.a. retningslinjer for forundersøgelser, uddannelseskrav og beskyttelsesforanstaltninger.
  • Kontrol af om virksomhederne overholder kravene til bl.a. registrering af ansatte i asbestprotokol.

Foruden tilsynene, vil fokusset blive suppleret af en større kommunikationsindsats, der vil tage afsæt i allerede kendt materiale såsom Asbest-huset (Asbest-huset.dk), som vejleder private og professionelle om, hvor asbest findes, og hvordan det skal håndteres.

Ved spørgsmål kontakt DI Byggeri på 3377 3377.

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret indhold