Foto: Colourbox

08.12.21 DI Byggeri Nyheder

Feriespørgsmål skal afklares inden nytår

Året går på hæld, og det betyder, at det er tid til at varsle kollektiv sommerferielukning i 2022, hvis din virksomhed har medarbejdere, der er omfattet af Industri-, træ og møbeloverenskomsten.


Aftaler om ferie ud over 20 feriedage skal desuden også være afklaret inden den 31. december 2021 uanset overenskomst. Til gengæld skal du på grund af overgangen til den nye ferielov ikke nødvendigvis indbetale uhævede feriepenge til Byggegruppens Feriefond i 2021.


Industri-, træ og møbeloverenskomsten – varsling af kollektiv sommerferielukning senest 31. december 2021

Vær opmærksom på, at efter Industri-, træ- og møbeloverenskomstens skal kollektiv sommerferielukning varsles allerede inden kalenderårets udløb. Det betyder, at medarbejdere, der er omfattet af Industri-, Træ og Møbeloverenskomsten senest den 31. december 2021 skal varsles om kollektiv sommerferielukning i 2022.


Automatisk udbetaling af ferie ud over 4 uger

Ferie ud over 20 feriedage (også kaldet den 5. ferieuge) kan senest den 31. december 2021 aftales overført til næste ferieafholdelsesperiode, der udløber den 31. december 2022. Hvis dagene ikke er aftalt overført, skal virksomheden automatisk udbetale ferie ud over 20 feriedage til medarbejderen. Betalingen skal ske senest den 31. marts 2022. Medarbejderen skal derfor ikke selv anmode om at få feriepengene udbetalt.

Virksomheder, der indberetter feriegodtgørelse til Feriepengeinfo, vil få besked fra Feriepengeinfo om, hvilke medarbejdere der automatisk skal have udbetalt feriegodtgørelse udover 4 uger. ATP, som står for systemløsningen, forventes at være klar primo februar 2022, så medarbejderne kan få pengene sammen med lønnen i februar. Ordningen vil blive beskrevet på virk.dk’s hjemmeside.

For medarbejdere, der har ferie med løn, får virksomheden ikke besked. Virksomheden skal derfor selv sørge for den automatiske udbetaling af ferie ud over 4 uger.


Uhævede feriepenge optjent i perioden 1. januar til 31. august 2019 og 1. september 2020 til 31. august 2021

Ferie optjent i ovennævnte perioder, som medarbejderen ikke holder inden 31. december 2021, og som ikke kan udbetales eller overføres til næste ferieafholdelsesperiode, skal for overenskomstansatte medarbejderes vedkommende indbetales til Byggegruppens Feriefond.

Som følge af overgangen til den nye ferielov, skal du i 2021 ikke foretage dig noget i forhold til Byggegruppens Feriefond.

Indbetaling af uhævede feriepenge optjent i ovennævnte perioder skal nemlig først ske til næste år med frist den 30. september 2022. Indbetalingen skal ske til DI Byggeri, som herefter overfører pengene til Byggeriets Feriefond senest den 15. november 2022.

Ovennævnte ændringer og frister for indbetaling og indberetning gælder også for medarbejdere, der ikke er omfattet af Byggegruppens Feriefond, og hvor indbetaling af uhævede feriepenge skal ske til Arbejdsmarkedets Feriefond. Fristen for indbetalingen er den 15. november 2022.

Er du i tvivl om beregning af ferie ved opsigelse?

Med DI's ferieberegner kan du let beregne, hvor mange dages ferie du kan varsle til afholdelse i en medarbejders opsigelsesperiode – uanset om medarbejderen skal arbejde i opsigelsesperioden eller fritstilles.

Prøv den her.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold