Foto: Ulrik Samsøe Figen
07.12.21 DI Byggeri Nyheder

Nye regler om tagarbejde

Den 1. januar 2022 træder nye regler om tagarbejde i kraft på bygge- og anlægsområdet. De nye tagregler betyder, at virksomhederne på flade tage skal sikre mod nedstyrtning langs tagkanten i højder mellem 3,5 og 5 m.

Tagreglerne bliver ændret i forhold til arbejde på flade tage og på skrå tage over 15 graders hældning. Fremover er der følgende krav til virksomhederne:

Ved arbejde på flade tage skal virksomhederne:

  • Sikre mod nedstyrtning langs tagkanten i højder over 3,5 meter uanset vejrforhold.
  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når der skal arbejdes i højder mellem 2 og 3,5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.
  • Som hidtil kan der også arbejdes inden for en tydelig holdbar markering mindst 2 m fra tagkanten. Markeringen kan f.eks. bestå af kegler med plastkæder.

Ved arbejde på skrå tage over 15 graders hældning skal virksomhederne:

  • Foretage en skriftlig risikovurdering, når den lodrette højde til tagfoden overstiger 2 m, og arbejdet på den skrå tagflade samtidigt sker i højder under 5 m. Virksomhederne skal her vurdere, om der skal sikres mod nedstyrtning, fordi arbejdet er forbundet med særlig fare.

Skriftlig risikovurdering af om arbejdet er forbundet med særlig fare

Som arbejdsgiver skal du allerede i dag foretage en skriftlig risikovurdering af særlig fare ved arbejde i højden. De nye regler tydeliggør kravet om, at du som arbejdsgiver skal foretage en skriftlig risikovurdering i de tilfælde, hvor de har mulighed for at udføre tagarbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten.

Der skal altid sikres mod nedstyrtning uafhængig af højden, når der er særlig fare forbundet med tagarbejdet.

DI Byggeri vil i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg udarbejde et faktaark der sikrer, hvordan man som virksomhed på en simpel måde kan lave risikovurderingen.

Når Arbejdstilsynet kommer på besøg

I månederne efter den 1. januar 2022 vejleder Arbejdstilsynet virksomhederne om, at det ikke længere er tilladt at arbejde uden sikring mod nedstyrtning langs tagkanten i højder mellem 3,5 og 5 m på flade tage. Arbejdstilsynet reagerer dog med påbud, hvis der konstateres særlig fare for nedstyrtning eller særlig fare for at komme til skade ved nedstyrtning.

Arbejdstilsynet er i gang med at revidere AT-vejledning 2.4.2. om fald fra højden ved arbejde på tage. Branchefællesskabet i Bygge og Anlæg vil også som følge af de nye regler revidere branchevejledningen om arbejde på tage.

Læs de nye regler: Bekendtgørelse om bygge- og anlægsarbejde.

Relateret indhold