Foto: Ricky John Molloy

22.02.21 DI Byggeri Nyheder

Energirenoveringer i boliger: Bygningspuljen eller håndværkerfradrag?

Flere og flere boligejere energirenoverer i disse år deres bolig – vinduerne skiftes og gasfyret skiftes ud med ny varmepumpe. Som boligejer kan man modtage offentlig økonomisk støtte til disse energiforbedringer enten gennem bygningspuljen eller via håndværkerfradraget. Som håndværker og producent er det vigtigt at kende støttemulighederne, så du kan rådgive dine kunder bedst muligt. Vi stiller skarpt på de to muligheder

Bygningspuljen

Efter planen åbnes senest 30. marts 2021 igen for ansøgninger til bygningspuljen – altså den statslige tilskudspulje til energibesparelser og energieffektiviseringer i helårsboliger. Der forventes endnu engang stor interesse fra boligejernes side for at søge om tilskud. 2020-puljen på 245 mio. kr. blev opbrugt på bare fire dage. Puljen for 2021 er næsten tre gange så stor. Men skal boligejeren gå efter tilskud eller benytte sig af håndværkerfradraget?

Bygningspuljen giver mulighed for relativt store tilskud til energiforbedrende projekter, f.eks. udskiftning af vinduer eller konvertering til varmepumpe. Tilskuddet gives som en procentdel af den samlede omkostning til projektet – med estimerede markedspriser. Selv om der lægges op til reducerede tilskudssatser i 2021, kan der for et typisk parcelhus f.eks. opnås skattefrit tilskud på op til 50.000 kr. ved udskiftning af samtlige vinduer. Som udførende håndværker kan du hjælpe boligejeren med at forberede sig til ansøgning: Gøre opmærksom på dato for åbning af puljen, fortælle om krav ny energimærkning, hvis boligen ikke er energimærket siden 1. oktober 2012. Du kan eventuelt udarbejde tilbud for energirenoveringen, så aftalen kan indgås, så snart tilsagnet foreligger.

Først til mølle: Boligejeren kan ikke være sikker på at få tilsagn, selv om projektet opfylder kriterierne. Når der er modtaget nok støtteberettigede ansøgninger, afvises de resterende ansøgninger, og boligejerne må evt. søge igen næste gang puljen åbner. Det bør tænkes ind ved planlægning af projektet.

Håndværkerfradraget

Håndværkerfradragets kriterier er uændrede fra 2020, men fradraget er fordoblet  i 2021 til 25.000 kr. pr. voksen i husstanden, med en skatteværdi på 26%, altså reelt 6.500 kr. Boligejerne kan opnå håndværkerfradrag for nogenlunde de samme energiforbedrende tiltag og håndværkerfradraget er på en række områder mere fleksibelt end bygningspuljens tilskud. Der skal f.eks. ikke søges om tilsagn, og projekterne skal blot leve op til bygningsreglementets krav.

Læs vores gennemgang af Bygningsspuljens muligheder her.

Her vil vi opdatere, så snart der er nyt om dato for åbning af pujen

 

Henrik Teglgaard Lund

Henrik Teglgaard Lund

Chefkonsulent

  • Direkte +45 7216 0224
  • Mobil +45 5184 1332
  • E-mail helu@di.dk

Relateret indhold