Foto: Getty Images

01.02.21 DI Byggeri Nyheder

Ny anbefaling om 2 meter afstand på arbejdspladser, hvor det er muligt

DI Dansk Byggeri har, i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og anlæg, været med til at opdatere COVID-19 vejledningen til bygge- og anlægsbranchen, så den passer til den nye anbefaling.

Branchevejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem” samt faktaarket ”Forebyg smitte fra coronavirus i private hjem” indeholder nu begge oplysninger omkring den nye anbefaling.

Hold afstand

For at for mindske risikoen for at smitte med COVID-19 accelererer, anbefales det at holde min. 2 meters afstand, hvor det er muligt. Dette gælder både indendørs og udendørs. Ved for eksempel fysisk anstrengelse, ophold i lukkede rum med begrænset bevægelsesmulighed, dårlig udluftning m.m. er afstanden på min. 2 meter særlig vigtig. I særlige tilfælde, hvor det ikke er muligt at holde afstand, bør der anvendes værnemidler såsom visir eller mundbind.

Hold sjak adskilte 

Trods at der bliver holdt øget afstand under arbejdet, er det fortsat vigtigt, at arbejdet i videst muligt omfang tilrettelægges i mindre gruppe med de samme personer. På den måde mindskes risikoen for spredningen af eventuel smitte. Vejledningen indeholder en oversigt over gode råd i tilfælde af, at der er mange personer, der bevæger sig rundt på den samme byggeplads.

Gode tiltag kunne være:

  • Lav en oversigt over, hvem der er på byggepladsen og hvornår.

  • Inddel arbejdsområderne og markér, hvilke virksomheder/fag og medarbejdere som har adgang til arbejdsområderne og hvornår.

  • Planlæg mødetid, pauser og afgang fra byggepladsen, så man minimerer antallet af personer, der er sammen og giver mulighed for den nødvendige afstand.

Begræns samkørsel

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man begrænser samkørsel både på arbejde og i det private. Hvis det dog er nødvendigt, er anbefalingerne, at det sker med så få forskellige personer som muligt, samt at passagererne sætter sig forskudt for hinanden på henholdsvis for- og bagsæde. Hvis det dog ikke er muligt, anbefales det, at der bruges værnemidler såsom mundbind eller visir.

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret indhold