Foto: Ricky John Molloy

12.02.21 DI Byggeri Nyheder

Nye faktaark om risikovurdering og instruktion

DI Dansk Byggeri har, i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg, været med til at udarbejde eksempler på, hvordan virksomheder konkret kan leve op til kravene om kemisk risikovurdering og instruktion.

Det er arbejdsgiverens ansvar, at arbejdet med kemiske stoffer og materialer foregår sikkert og forsvarligt, så der ikke sker unødig påvirkning. Det gælder både, når der arbejdes med kemiske produkter, som er faremærket, og når der arbejdes med kemiske stoffer, affald, støv, damp og røg, som ikke er faremærket, men som kan være farlige, hvis man udsættes for dem.

Derfor er det vigtigt, at der forud for arbejdet laves en kemisk risikovurdering.

Få inspiration til din vurdering
En kemisk risikovurdering og instruktion kan gøres på mange forskellige måder. De nye faktaark indeholder blandt andet skemaer med skriftlige arbejdsinstruktioner, som kan bruges direkte eller som inspiration til jeres videre arbejde.

De tre faktaark tager udgangspunkt i

  • støv på byggepladsen
  • kemi i servicevognen
  • og kemiske produkter på byggepladsen

Både de tre faktaark og dertilhørende skemaer er til fri afbenyttelse. Ændres der i skemaet, skal I dog sikre jer, at det fortsat lever op til lovkravene, som er beskrevet her i håndbogen om arbejdsmiljø.

Mette Møller Nielsen

Mette Møller Nielsen

Chef for Arbejdsmiljø Byggeri

  • Direkte +45 7216 0297
  • Mobil +45 2245 4772
  • E-mail mmn@di.dk

Relateret indhold