Foto: Colourbox

09.02.21 DI Byggeri Nyheder

Sænkelse af elvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder

Der er godt nyt fra Skattestyrelsen. Fra 1. januar 2021 sænkes rumvarmeafgiften for momsregistrerede virksomheder til 0,004 kr. pr. kWh. Det betyder, at afgifterne på rumvarme m.m. og procesforbrug vil blive ens. Og der vil derfor ikke længere være afgift på elbaseret overskudsvarme.

Det er godt nyt for bygge- og anlægsbranchen. Det betyder nemlig, at man ikke længere skal skelne mellem el anvendt til procesformål og til varme, når man søger om tilbagebetaling af elafgift. Det betyder, at man nu kan udlade opstilling af bimålere på skurvogne samt tidskrævende opdeling til beregning af godtgørelse.

Dette fungerer fortsat ved, at man får det tilbagebetalt, som man har betalt for meget, og der skal fortsat kunne fremvises fakturaer eller lignende som dokumentation for den for meget betalte afgift.

Det har tidligere været sådan, at man kun har fået fradrag for el brugt til opvarmning og nedkøling, hvis elforbruget var til at nedkøle eller opvarme produktionen for eksempel anlæg eller maskiner. Derfor har man ikke tidligere kunne få fradrag for el brugt til at opvarme eller nedkøle af hensyn til komfort for eksempel i kantiner, skurvogne eller omklædningsrum. Denne opdeling ophører med den nye sænkelse af rumvarmeafgiften, og man skal ikke længere kunne dokumentere, hvor meget el man har brugt til hver del. Det betyder, at det ikke længere er nødvendigt med selvstændige målere til eksempelvis produktions- og opholdsrum.

Særligt for overskudsvarme

Regelændringerne gør det enklere og billigere at føre en energivenlig produktion, da man som virksomhed nu ikke skal betale elafgift af overskudsvarmen fra produktionen, som man bruger til opvarmning af de lokaler, der ikke hører til produktionen.

Fortsat undtagelser til godtgørelse

Ændringen betyder, at en momsvirksomhed som udgangspunkt kan få godtgørelse for hele sit elforbrug, med undtagelsen af processatsen på 0,004 kr. pr. kWh.

Man skal dog være opmærksom på, at der fortsat er nogle situationer, hvor man ikke kan få godtgørelse for dele af elforbruget. Det gælder, hvis virksomheden:

  • er et liberalt erhverv, omfattet af bilag 1 til elafgiftsloven.
  • har delvis fradragsret for indgående moms.
  • ikke selv er forbruger af elektriciteten. Her er det vigtigt at understrege, at for total- og hovedentreprenører, der står for alle omkostninger ved en entreprise med flere underentreprenører, kan de få godtgørelsen, så længe der ikke er indgået aftale med underentreprenøren om, at underentreprenøren skal betale for elforbruget. Hvis man som virksomhed vil have godtgjort hele elforbruget, er det altså vigtigt ikke at indskrive el- og varmeudgifter i ens underentreprenørkontrakter.

Læs mere om undtagelserne for godtgørelse af elafgift i Den juridiske vejledning.

Torben Liborius

Torben Liborius

Underdirektør, Chef for Dansk Infrastruktur

  • Direkte +45 7216 0106
  • Mobil +45 2332 3495
  • E-mail tli@di.dk

Relateret indhold