Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

Foto: Søren Nielsen

05.02.21 DI Byggeri Nyheder

Tidsfristforlængelse og coronavirus

Coronaepidemien er stadig over os. Men hvordan er det nu lige med muligheden for tidsfristforlængelse, hvis entreprisen bliver forsinket pga. corona? Læs mere her.

Entreprenøren har i visse tilfælde ret til tidsfristforlængelse, hvis entreprenøren bliver forsinket. Dette gælder for eksempel, hvis en forsinkelse kan henføres til en af følgende begivenheder:

  • Bygherrens forhold

  • Force majeure

  • Offentligt påbud eller forbud (som ikke kan bebrejdes entreprenøren).

Det bemærkes, at det er DI Dansk Byggeris opfattelse, at coronapandemien efter omstændighederne vil kunne betegnes som ”force majeure”. Om der foreligger ”force majeure” vil dog altid afhænge af en konkret vurdering set i forhold til den enkelte aftale.

Helt overordnet skal DI Dansk Byggeri – i forhold til spørgsmålet om tidsfristforlængelse – komme med to generelle anbefalinger til entreprenøren:

  1. Få dokumenteret dit potentielle krav (mails, sms’er, billeder, lægerklæringer, tro-og loveerklæringer, logbog, arbejdsplaner mv.). Husk, at det er entreprenøren, der har bevisbyrden for, at der er ret til tidsfristforlængelse.

  2. Få reklameret skriftligt over for bygherren, dvs. gør bygherren opmærksom på at der kræves tidsfristforlængelse og hvorfor. Husk, at manglende reklamation kan medføre, at man fortaber sit krav.

Spørgsmål/svar om corona og entrepriseret

DI Dansk Byggeri har udarbejdet en FAQ, der har fokus på entreprenørens mulighed for tidsfristforlængelse mv. i tilfælde af, at arbejderne bliver forsinkede som følge af coronavirus. Du kan finde denne FAQ her.

Kontakt
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på tlf. 72 16 00 00.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold