Foto: Colourbox

24.03.21 DI Byggeri Nyheder

Arbejdsrettens dom af 18. marts 2021

Var opsigelse af to medarbejdere, der stillede op til valg til tillidsrepræsentant, udtryk for organisations fjendtlig handling, overenskomststridig lockout eller overenskomststridig kollektiv afskedigelse? Disse spørgsmål har Arbejdsretten for nyligt taget stilling til.

Et udenlandsk vikarbureau opsagde på kundens foranledning og uden nærmere begrundelse to medarbejdere med hhv. 4 og 5 måneders anciennitet. Der blev ikke derudover mandet ned på pladsen. På opsigelsestidspunktet havde virksomheden opereret på det danske marked i ca. 6 måneder og beskæftigede ca. 40 mand.

3F Byggegruppen mente, at opsigelserne var udtryk for organisationsfjendtlig handling, og at der var tale om overenskomststridig lockout eller overenskomststridige kollektive afskedigelser. Arbejdsretten skulle tage stilling til, om det var tilfældet.

Arbejdsretten fandt, at virksomheden havde udført en organisationsfjendtlig handling ved opsigelsen af de to timelønnede medarbejdere. Ligeledes fandt Arbejdsretten det efter konkrete forklaringer bevist, at virksomhedens daglige leder på byggepladsen vidste eller måtte gå ud fra, at de to medarbejdere stillede op til valget som tillidsrepræsentant. Der var efter det oplyste afsat 3 valgdage til valg af tillidsrepræsentanter, hvor opsigelsen af de to medarbejdere fandt sted i tiden mellem 1. og 2. valgdag.  

Virksomheden blev frifundet for overenskomststridig lockout og overenskomststridig kollektiv afskedigelse.

Opsigelsen af medarbejderne kom til at koste virksomheden en bod på 250.000 kr. for brud på Hovedaftalen. Boden vurderes at være i den høje ende.

Der er tale om en meget konkret begrundet afgørelse. 

Det vi kan udlede af dommen, er, at

  • det kan anses som en organisationsfjendtlig handling, når organiserede medarbejdere ønsker at stille op til valg som tillidsrepræsentant og bliver opsagt forinden uden, der kan redegøres for årsagen.
  • dette også gælder, selvom medarbejderen ikke har 9 måneders anciennitet, og selvom medarbejderen ikke er valgt som tillidsrepræsentant på tidspunktet for opsigelsen. Derfor anbefales det, at virksomheden altid kan redegøre for årsagen til opsigelsen.

Læs den anonymiserede dom her

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold