19.03.21 DI Byggeri Nyheder

Nyt om bygningsreglementet

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et nyt bilag til Bygningsreglementets vejledning vedrørende brand. Her kan du læse mere om, hvad det betyder, og hvad der er ændret.

Vejledninger om brand

Bolig- og Planstyrelsen udsendte medio marts en ny brandteknisk vejledning om præ-accepterede løsninger for sekundær bebyggelse i tilknytning til andet byggeri end enfamiliehuse og lign.

Vejledningen har fået nummer 15.

Nedenstående er eksempler på bebyggelser,  der er omfattet af vejledningen:

 • Carporte og garager
 • Bygninger til udhusformål
 • Bygninger til dagrenovation og storaffald
 • Simple vejrligsinddækninger til tekniske installationer
 • Overdækninger ved terrasser, cykelparkering og lign som opføres ved eksempelvis etageboligbebyggelse, erhvervsbebyggelse, hoteller og  undervisnings- og daginstitutioner.

Du kan læse bilaget her

Herudover har styrelsen også sendt et udkast til endnu en brandtekniskvejledning (bilag 16) om præ-accepterede løsninger for mindre bygninger i anvendelseskategori 1 og 4. Udkastet behandler:

 • Udestuer
 • Kontorpavilloner
 • Toiletbygninger og lign.
 • Havepavilloner, orangerier m.v.
 • Lagerfaciliteter, herunder stålcontainere
 • Bål- og grillhytter
 • Madpakkehytter
 • Besøgsbygninger i forbindelse med plejeinstitutioner
 • Overdækninger ved daginstitutioner

Shelters og overnatningshytter er eksemepler på bebyggelse i anvendelseskategori 4, der er omfattet af dette bilag.

 

Webinar

Den 23. marts 2021 afholder Bolig- og Planstyrelsen et webinar om indplacering i brandklasser herunder indplacering af ombygninger. Deltagelse i webinaret kræver tilmelding. Du kan læse mere om webinaret og tilmelde dig her

 

Ændringer til bygningsreglementet

Bolig- og Planstyrelsen har netop udsendt en række forslag til ændringer i bygningsreglementet (kravteksterne) og certificeringsordningen for statikere.

De vigtigste ændringsforslag i forhold til bygningsreglementets kravteksterne:

 • Det præciseres, at der ved ombygninger, hvor der ændres ved de bærende konstruktioners virkemåde af enfamiliehuse mv. med mere end 1 etage under terræn eller mere end 2 etager over terræn, skal  søges en byggetilladelse og byggeriet skal indplaceres i en konstruktionsklasse.
 • Flere byggerier i konsekvensklasse 2 vil fremover kunne indplaceres i konstruktionsklasse 1. Ændringen vil omfatte en række simplere byggerier med et etageareal op til 150 m2 såsom shelters, bålhytter, pavilloner og andet mindre byggeri til f.eks. beboelse, etagebyggeri, kontor og undervisning. Med ændringerne kan disse byggerier opføres uden anvendelse af certificerede statikere.
 • Der indføres mulighed for at dokumentere brandsikkerhed ved en ”brandteknisk begrundet vurdering” for byggeri i brandklasse 3 og 4.
 • Ændring af reglerne om den certificeredes virke og tilhørende dokumentation. Ændringerne skal hjælpe til at skabe bedre forståelse for anvendelse af certificerede rådgivere samt forbedre sammenhængen mellem BR18 og certificeringsbekendtgørelsen.
 • Ændring af reglerne om dokumentationskrav ved ansøgning om byggetilladelse
 • Reduktion af kontrolomfanget for bærende konstruktioner og brandforhold
 • Ændring af reglerne om afstand til vej til de regler, der var gældende frem til 1. januar 2021

De foreslåede ændringer til certificeringsordningen vil åbne op for, at man kan opnå en ”begrænset certificering”, en certificering til et afgrænset område f.eks. altaner.

 

Kvalitetssikring af bærende konstruktioner

Bygningsreglementet (BR18) stiller nye krav til de udførendes kvalitetssikring af bærende konstruktioner.

DI Dansk Byggeri har i samarbejde med Murersektionen og Træsektionen udviklet et nyt kvalitetssikringskoncept for bærende konstruktioner. Konceptet består af oplæg til en kvalitetssikringshåndbog, oplæg til kontrolskemaer og kontroldokumentation for de mest almindelige bærende konstruktioner indenfor fagområderne mur og træ.

Du kan hente det nye oplæg på vores hjemmeside efter påske via dette link

Udgangspunktet for kvalitetskonceptet er de krav, som ”DS 1140 – Udførelse af bærende konstruktioner – Almen kontrol” stiller til kontrol og dokumentation af de bærende konstruktioner.

 

Nye kursustilbud i Kvalitetssikring af bærende konstruktioner

DI Dansk Byggeri har udviklet et online kursus vedrørende den nye kvalitetssikringsmodel. På kurset gennemgås DI Dansk Byggeris nye kvalitetssikringshåndbog med tilhørende kontrolskemaer for faggrupperne mur og træ - samt baggrunden for kvalitetssikringsmodellen og sammenhængen til bygningsreglementet mv.

Yderligere information og tilmelding kommer snarest.

Relateret indhold