Foto: J. Jensen A/S

19.03.21 DI Byggeri Nyheder

Tilsyn i nedrivningsbranchen

Arbejdstilsynet påbegynder i april 2021 en særlig tilsynsindsats, primært med fokus på det kemiske- og ergonomiske arbejdsmiljø i nedrivningsbranchen.

Den målrettede tilsynsindsats, mod nedrivningsbranchen og andre virksomheder som udfører nedrivningsopgaver, vil vare et halvt år og tage udgangspunkt i kemi, ergonomi og ulykkesrisiko. Ud over det særlige fokus vil Arbejdstilsynet fortsat også føre tilsyn med virksomhedens øvrige væsentlige arbejdsmiljøproblemer.


Indsatsen vil blandet andet fokusere på:

  • Sundhedsskadeligt støv i forbindelse med nedrivningsopgaverne – særligt kvartsstøv.
  • Asbest, bly, PCB, fuglemøg og lignende, gammel mineraluld og andre farlige stoffer i ældre bygninger.
  • Tunge løft og belastende arbejdsstillinger samt belastninger fra vibrerende værktøj.
  • Risiko for ulykker.


Find råd og vejledning

I regi af Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har DI Dansk Byggeri medvirket til udarbejdelsen af vejledning og andet materiale, som kan skabe grundlag for en sikker og forsvarlig nedrivning. Vi har ligeledes samlet en række links, hvor du kan finde yderligere råd og vejledning. Vejledningen og andre relevante links finder du nedenfor.

Kontakt

Hvis du har brug for konkrete råd om de nævnte arbejdsmiljørisici i nedriverbranchen, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeri på 72 16 00 00

Relateret indhold