Foto: Colourbox

09.03.21 DI Byggeri Nyheder

Varsling af hovedferie

Hvis virksomheden ønsker at varsle sommerferie (hovedferie) eller holde ferielukket i sommeren 2021, er det vigtigt at varsle hovedferien med et varsel på tre måneder.

Virksomheden fastsætter, hvornår ferien skal holdes

Tidspunktet for afvikling af ferie fastsættes som udgangspunkt efter aftale med medarbejderen.

Hvis I vil fastlægge medarbejderens ferie skal I varsle hovedferien med mindst tre måneder, før den skal holdes, og restferien mindst en måned før. Varslingen af hovedferien for sommeren 2021 skal derfor ske senest tre måneder før hovedferien begynder.

Kollektiv ferielukning

Hvis I ønsker at holde ferielukket i sommeren 2021, skal ferien også varsles med tre måneder.

Hvis medarbejderne ikke har optjent ret til betalt ferie i alle virksomhedens lukkedage, har de ikke ret til betaling fra virksomheden.

Ved kollektiv ferielukning skal virksomheden dog i videst muligt omfang sikre, at medarbejderen har betalt ferie til virksomhedens lukkedage. Hvis ikke virksomheden har sikret dette, har medarbejderen krav på løn. Det kan betyde, at virksomheden eksempelvis må sige nej til medarbejdernes ønske om at holde ferie på et givent tidspunkt, hvis ikke medarbejderen efterfølgende kan nå at tjene ferie nok til den kollektive ferielukning.

Elever/lærlinge

Hvis jeres lærlinge/elever er ansat inden 1. september eller i perioden fra den 2. september - 31. oktober, har eleven ret til betalt ferie i 5 uger i ferieafholdelsesperioden (1. september til den 31. december i det efterfølgende år). Hvis eleven er ansat i perioden fra den 1. november - 30. juni har eleven ret til 3 ugers betalt hovedferie i hovedferieperioden (1. maj til 30. september) og 5 dages betalt ferie under virksomhedslukning før hovedferieperioden.

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold