Foto: Colourbox

03.05.21 DI Byggeri Nyheder

Højesteret ændrer landsrettens dom i containergebyrsagen

Højesteret har ved dom af 27. april 2021 afgjort, at Frederiksberg Kommune lovligt kunne opkræve et gebyr for opstilling af materiel, herunder containere, på offentlig vej. Dermed nåede Højesteret frem til det modsatte resultatet af landsretten. Læs mere om sagen her.

Opstilling i ”forretningsmæssigt øjemed”?

Det følger af vejlovens § 80, stk. 2, at en kommune kan opkræve et gebyr for opstilling af materiel, herunder containere, på offentlig vej, hvis udnyttelsen af det offentlige vejareal sker i  ”forretningsmæssigt øjemed”.

Frederiksberg Kommune opkrævede efter denne regel et gebyr hos den entreprenør mv. eller det containerudlejningsfirma, der ansøgte om opstillingstilladelse i forbindelse med  bygge-, istandsættelses- eller renoveringsarbejder på private ejendomme (navnlig ejer- og andelsboligforeninger). 

Vejdirektoratets afgørelse og Østre Landsrets dom

Vejdirektoratet afgjorde i maj 2018, at der ikke kunne ske opkrævning af det omhandlede gebyr, da den pågældende konkrete udnyttelse ikke kunne anses for at være sket i ”forretningsmæssigt øjemed”. Med andre ord var gebyret blevet opkrævet ulovligt.

Ved dom af 3. juli 2020 fastholdt Østre Landsret Vejdirektoratets afgørelse.

DI Dansk Byggeri har tidligere skrevet om landsrettes dom. Læs mere her.

Højesteret ændrer Østre Landsrets dom

Højesteret har ved dom af 27. april 2021 ophævet Vejdirektoratets afgørelse og dermed ændret Østre Landsrets dom.

I forholdet til forståelsen af udtrykket ”forretningsmæssigt øjemed” fandt Højesteret, at det afgørende er øjemedet hos den, der anbringer det pågældende materiel på arealet. En virksomhed der, som led i sin forretning, opstiller materiel i forbindelse med  bygge, istandsættelses- eller renoveringsarbejder på private ejendomme, er derfor omfattet af udtrykket.

Du kan finde Højesterets dom her.

Kontakt DI Dansk Byggeri

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold