Foto: Steffen Stamp, Realdania

12.05.21 DI Byggeri Nyheder

Ny pulje fra Realdania skal give de udførende på landets byggepladser flere grønne kompetencer

Stigende krav til bæredygtighed i byggeprojekter og efterspørgsel på grønne løsninger kræver ny viden – også hos tømreren og murermesteren. Nu stiller Realdania i samarbejde med WE BUILD DENMARK og DI Dansk Byggeri et udbud af kurser til rådighed, der skal styrke de grønne kompetencer blandt landets små og mellemstore udførende virksomheder i byggeriet.

Den grønne omstilling er i den grad også nået til byggebranchen, som oplever stigende efterspørgsel på bæredygtige løsninger, minimering af spild på byggepladsen og klimavenlige materialer. 

Og meget tyder på, at krav til bæredygtighed i byggeriet og efterspørgslen på grøn viden og grønne kompetencer kun vil blive større i fremtiden. Derfor har Realdania afsat 5 mio. kr. til en pulje, der er målrettet byggeriets små og mellemstore udførende virksomheder.

Puljen skal give entreprenørvirksomhederne mulighed for at indkøbe kurser og konsulentydelser til at styrke medarbejdernes, og dermed virksomhedens, kompetencer i forhold til bæredygtighed i byggeriet. Målet er at klæde entreprenørerne bedre på til samarbejdet med resten af byggeriets parter om den grønne omstilling af branchen.

”De mindre udførende virksomheder spiller med deres samlede volumen en nøglerolle i den bæredygtige omstilling af byggeriet. Og vi oplever, at mange af dem ønsker at arbejde mere bæredygtigt og gerne vil kunne rådgive deres kunder om grønne løsninger. Men de mangler ofte tid til at prioritere kompetenceudvikling. Med kurserne vil vi gerne give de udførende mere viden om, hvordan de kommer godt i gang og får udviklet en forretningsmodel for bæredygtigt byggeri, hvilke nye bæredygtige materialer der findes og hvordan man kan tænke bæredygtighed i den måde, man driver en byggeplads,” siger Lennie Clausen, programchef i Realdania. 

Små og store virksomheder skal levere på den bæredygtige efterspørgsel

Puljen til grøn kompetenceudvikling er en del af den filantropiske forening Realdanias indsats for at accelerere den klimamæssige bæredygtighed i byggeriet oven på COVID-19-krisen.  

Byggesektoren i Danmark står for godt en tredjedel af landets affaldsproduktion og for 20 procent af den samlede CO2-udledning. Skal den udvikling vendes, er det afgørende, at alle led i kæden – fra bygherrer til udførende – har den nødvendige viden og de rette kompetencer til at løfte den grønne omstilling. 

”Der er ingen tvivl om, at viden og kompetencer inden for bæredygtigt byggeri bliver et konkurrenceparameter i fremtiden. Derfor er det meget positivt, at Realdania med dette initiativ sætter særlig fokus på at hjælpe byggeriets små og mellemstore virksomheder på vej. Initiativet vil bidrag med vigtig viden om, hvordan vi fremadrettet styrker kompetencerne hos de mange udførende virksomheder. Både store og mindre virksomheder skal med på ar kunne levere på den bæredygtige efterspørgsel,” siger Michael H. Nielsen, underdirektør i DI Dansk Byggeri

Katalog over kurser er klar til sommer

Det er WE BUILD DENMARK – Danmarks nye erhvervsklynge for byggeri og anlæg – der gennemfører indsatsen. Her forventer man, at det endelig katalog over kurser og konsulentydelser vil være klar inden sommerferien.

”I takt med, at markedet for bæredygtigt byggeri vinder frem, kan vi i WE BUILD DENMARK se, at flere og flere virksomheder ønsker at dygtiggøre sig indenfor området. Derfor er vi glade for, at vi med samarbejdet kan tilbyde nogle meget konkrete værktøjer, som fra dag ét kan være med til at kickstarte udviklingen i virksomhederne. Det bliver enkelt at ansøge om at være med, så vi vurderer, at projektet kan gøre en stor forskel for de udførende virksomheder,” siger Christina Melvang, administrerende direktør i WE BUILD DENMARK.

 

Fakta

Mere om Realdanias pulje til grøn kompetenceudvikling

  • Puljen på 5 mio. kr. er en del af Realdanias indsats ’Sammen om bæredygtigt byggeri’, som blev lanceret i foråret 2020 i forbindelse med COVID-19-krisen.  
  • Her støtter Realdania blandt andet 41 kommunale byggeprojekter og 13 almene boligorganisationer med at prioritere grønne og bæredygtige valg i en række bygge- og renoveringsprojekter. Derudover får 31 bygherrer støtte til at afprøve den frivillige bæredygtighedsklasse.  
  • Målgruppen for puljen til grøn kompetenceudvikling er mindre udførende virksomheder inden for byggeriet, der har behov for hjælp til at komme i gang eller komme videre med virksomhedens kompetenceopbygning i forhold til bæredygtighed i byggeriet. 
  • Kurserne skal blandt andet give viden og kompetencer i forhold til udbud, hvor der stilles krav om bæredygtighed, bæredygtig certificering, minimering af spild af tid og materialer på byggepladsen, kunderådgivning om grønne løsninger og produkter m.m.  
  • Der kan søges op til 100.000 kr. i tilskud pr. virksomhed. Støtten kan bruges til indkøb af kurser og/eller konsulentydelser flere steder i landet. Forløbet er gratis for virksomhederne, men de skal afholde egne lønudgifter.
  • Der åbnes for ansøgninger 1. september 2021, og kurserne afholdes i perioden fra november til maj.

Relateret indhold