Foto: Ricky John Molloy

17.05.21 DI Byggeri Nyheder

Skal I oprette AMO?

Arbejdstilsynet har igangsat en ny kampagne, der sætter fokus på etablering af den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation AMO. DI Dansk Byggeri er klar til at hjælpe medlemmer med at afklare reglerne, og at oprette AMO.

Små virksomheder med 10 eller flere ansatte får i øjeblikket brev fra Arbejdstilsynet med spørgsmål, om hvorvidt de har en lovpligtig arbejdsmiljøorganisation - AMO. Ifølge Arbejdsmiljølovens kapitel 2 skal virksomheder med 10 eller flere ansatte have en arbejdsmiljøorganisation. Det er arbejdsgivers ansvar at sikre, at arbejdsmiljøorganisationen etableres. Derefter skal Arbejdsgiver, arbejdsleder og arbejdsmiljørepræsentanten samarbejde i AMO om at løse og forebygge arbejdsmiljøproblemer på arbejdspladsen.

Tæl til 10

Trods at Arbejdstilsynets brev er tilsendt alle virksomheder med 10 eller flere ansatte, skal I være opmærksomme på, at virksomheds- og arbejdsledere ikke medregnes i de ti ansatte. Ved Arbejdsmiljølovens § 24 fremgår det, at arbejdsleder forstås som ”den, hvis arbejde udelukkende eller i det væsentlige består i på arbejdsgiverens vegne at lede eller føre tilsyn med arbejdet i en virksomhed eller en del deraf.”

Læs mere om AMO i bygge og anlæg i vejledningerne fra Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i bygge og anlæg:

Kontakt

Hvis I er i tvivl om, hvordan jeres arbejdsplads skal forholde sig til den lovpligtige arbejdsmiljøorganisation, kan I kontakte DI Dansk Byggeri på 3377 3377. Husk også, at du som medlem af DI Dansk Byggeri kan benytte dig af Byggeriets Arbejdsmiljøbus på 7217 0013.

Relateret indhold