Foto: Jesper Blæsild
28.06.21 DI Byggeri Nyheder

Ny revideret mineraluldsbekendtgørelse

Den 1. juli 2021 vil en ny mineraluldsbekendtgørelse, omhandlende arbejde med montering og nedrivning af isoleringsmaterialer med indhold af syntetiske mineralfibre, træde i kraft.

Den revideret mineraluldsbekendtgørelse kommer på niveau med reguleringen af andre kemiske stoffer og materialer i bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer. For nyere mineraluld gælder STOP princippet, samt at der skal udarbejdes en kemisk risikovurdering med tilhørende instruktion ganske som ved andre isoleringsprodukter (læs mere her).

For gammel mineraluld, før 1997, skal der, som ved andre støvende processer, altid ske en effektiv adskillelse af processen fra andre arbejdspladser samt sikres en passende afgrænsning og skiltning ved arbejdet. For passende foranstaltninger kan der søges information på renover-sikkert.dk.

Relateret indhold