31.08.21 DI Byggeri Nyheder

DI Dansk Byggeri og DI Byg går sammen

Medlemmerne i DI Dansk Byggeri og DI Byg har netop besluttet på deres generalforsamlinger, at de to branchefællesskaber skal sammenlægges til et nyt branchefællesskab. Det nye branchefællesskab kommer til at hedde DI Byggeri.

På generalforsamlingerne i DI Dansk Byggeri og DI Byg, der er blevet afviklet i dag tirsdag den 31. august, er det blevet besluttet at sammenlægge de to branchefælleskaber i et nyt branchefællesskab, der kommer til at hedde DI Byggeri. Ambitionen med sammenlægningen er at samle hele byggeriets værdikæde – lige fra internationale producenter til den udførende SMV-virksomhed – i en stærk samlet organisation, der repræsenterer godt 6.707 medlemmer og 119.976 medarbejdere. Målet er at gøre DI Byggeri til den absolut førende og samlende repræsentant for en ansvarlig, produktiv og bæredygtig bygge- og anlægsbranche.

Den nye bestyrelse for DI Byggeri er netop blevet præsenteret efter et konstituerende bestyrelsesmøde. Formanden for det nye branchefællesskab bliver Claus Bering (CRH Concrete). Ole Sander (Norisol A/S) og Christian Dahl Pedersen (Murermester J. Ole Pedersen A/S) bliver næstformænd.

Siden den 1. september 2020 har der i Dansk Industri været to branchefællesskaber, der repræsenterer bygge- og anlægsbranchen.

Fremover bliver det muligt at være medlem af DI Byggeri på én af to måder:

 • Branchemedlem, som giver adgang til politisk interessevaretagelse, netværk, webinarer og konferencer mv.
 • Branche- og servicemedlem, som giver adgang til det samme som branchemedlemskabet. Derudover får medlemmerne konkret byggeteknisk og erhvervsjuridisk rådgivning, adgang til Byg Garanti, Byggeriets Ankenævn mv.

I forlængelse af sammenlægningen skal der ansættes en ny branchedirektør, der skal være ansvarlig for den politiske interessevaretagelse i DI Byggeri. Elly Kjems Hove, som i dag er branchedirektør for DI Byg, bliver souschef i den politiske del af branchefællesskabet. Peter Stenholm, der i dag er branchedirektør i DI Dansk Byggeri, bliver ansvarlig for servicedelen af det nye branchefællesskab. Peter Stenholm vil ligeledes være konstitueret direktør for politik-delen, indtil der er fundet en ny direktør.

DI Byggeris bestyrelse:

 • Claus Bering, adm. direktør, CRH Concrete, formand
 • Christian Dahl Pedersen, murermester, Murermester J. Ole Pedersen A/S, næstformand
 • Ole Sander, adm. direktør, Norisol A/S, næstformand
 • Britta Korre Stenholt, CEO,  STARK Danmark
 • Henrik Frank Nielsen, Senior Vice President, Rockwool International A/S
 • Henrik Holm, adm. direktør, Granly Tømrer- & Snedkerforretning A/S  
 • Henrik Mielke, adm. direktør, Enemærke & Petersen 
 • Jesper Kristian Jacobsen, adm. direktør, Per Aarsleff A/S
 • Mads Raaschou, snedkermester, Raaschou Inventarsnedkeri A/S
 • Martin Skou Heidemann, Tømrermester, Skou Gruppen A/S
 • Michael Lundgaard Thomsen, Managing Director, Aalborg Portland A/S
 • Morten Knudsen, direktør, MP Construction A/S
 • Palle Bjerre Rasmussen, CEO, NCC Danmark A/S
 • Peer Leth, adm. direktør Troldtekt A/S
 • Søren Leerskov Rasmussen, adm. direktør, Bo Michelsen A/S

Relateret indhold