Foto: Colourbox

17.08.21 DI Byggeri Nyheder

Hvornår må du kalde dig mester?

Hvis du ønsker at benytte dig af titlen som mester, skal du have bestået svendeprøven i det fag, hvori du ønsker at benytte mesterbetegnelsen. Svendeprøven skal være aflagt i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller en anden prøve, som er godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet.

Svendeprøve

Det er kun personer, der har bestået svendeprøven i et håndværkerfag, der har ret til at benytte betegnelsen mester. Betegnelsen ’mester’ kan kun benyttes i det specifikke håndværkerfag, hvori svendeprøven er bestået, hvilket følger af lov om næring. Det betyder, at en håndværker, der benytter betegnelsen murermester, skal have bestået murersvendeprøven.

Personer, der ikke har bestået svendeprøven eller anden prøve godkendt af Børne- og Undervisningsministeriet, kan dermed ikke benytte mesterbetegnelsen, selvom der er opnået praktisk erfaring inden for det pågældende håndværkerfag på anden vis. Hvis du benytter mesterbetegnelsen uden at have ret til det, risikerer du at få en bøde.  

Titler må ikke benyttes på en vildledende måde

Hvis du ønsker at arbejde som faglig ansvarlig inden for områderne el, vvs og kloak, kræver det en autorisation. Autorisationen meddeles af Sikkerhedsstyrelsen og kræver blandt andet, at du har bestået en godkendt prøve.

De fleste andre titler i byggebrancher er ikke beskyttede. Det betyder, at du f.eks. kan kalde dig tømrer, murer eller maler uden at have autorisation eller svendebrev indenfor det pågældende fagområde. Du kan blot ikke kalde dig tømrermester, hvis du ikke har bestået svendeprøven.

Efter markedsføringsloven har erhvervsdrivende en generel forpligtigelse til at udvise god markedsføringsskik, og de må derfor ikke vildlede forbrugere og andre erhvervsdrivende. Det betyder, at en uberettiget anvendelse af f.eks. betegnelsen ’faglært tømrer’ overfor andre erhvervsdrivende kan medføre et forbud efter markedsføringsloven.

Hvis en erhvervsdrivende benytter betegnelsen ’faglært tømrer’ overfor en forbruger, og forbrugeren derved får et indtryk af, at håndværket leveres af en faglært tømrer - og dette ikke er tilfældet - risikerer den erhvervsdrivende at få en bøde.

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Erhvervsjuridiske afdeling på tlf. 33 77 37 60.

Relateret indhold