Foto: Getty Images

17.08.21 DI Byggeri Nyheder

Nye bødesatser fra Arbejdstilsynet

Overtræder din virksomhed arbejdsmiljølovgivningen, koster det nu endnu flere penge. Fra første september 2021 stiger bøderne for overtrædelse af arbejdsmiljøloven igen. Årsagen er det brede arbejdsmiljøforlig fra 2019.

Grundbøderne for almindelige eller grove overtrædelser af arbejdsmiljøloven stiger fra henholdsvis 20.000 og 40.000 kroner til 24.600 og 44.600 kroner.

En bøde fra Arbejdstilsynet til arbejdsgivere er dog sammensat af flere elementer ud over grundbøden. Grundbøden kan forhøjes, hvis overtrædelsen har medført en ulykke med alvorlig personskade eller død. Herefter kan bøden forhøjes yderligere, hvis der er skærpende eller særlig skærpende omstændigheder ved overtrædelsen.

Når den samlede bøde er beregnet, vil den blive differentieret i forhold til virksomhedens størrelse på overtrædelsestidspunktet.

Eksempler på beregning af bøder til arbejdsgivere er illustreret i tabellen.

* Bøden forhøjes yderligere med 10.000 kr. for hver gang, arbejdsgiveren inden for 4 års perioden tidligere er straffet flere gange for en grov overtrædelse af arbejdsmiljøloven.

** Forøges med henholdsvis 0%, 50%, 75% og 100%.

*** Eksempel med én skærpende omstændighed og én særligt skærpende omstændighed.

Bødens størrelse afhænger af:

  • typen af overtrædelse
  • om der er skærpende omstændigheder
  • om der er særligt skærpende omstændigheder
  • virksomhedens størrelse
  • om der er flere overtrædelser

Læs mere om mulige bødestørrelser og hvem der kan straffes her

Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte DI Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på 33773377

Relateret indhold