Den 1. september 2021 er DI Byg og DI Dansk Byggeri blevet lagt sammen til branchefællesskabet DI Byggeri. Det betyder, at vi er gået i gang med at bygge om på hjemmesiden. Indtil vi er færdige, kan du opleve, at visse dele af hjemmesiden ikke ser helt rigtige ud. Oplever du problemer eller har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os.

23.08.21 DI Byggeri Nyheder

Vil I beholde de indefrosne feriepenge – indberetningsfrist den 31. august

ATP har i juli sendt breve til de virksomheder, der har valgt at beholde de indefrosne feriemidler i virksomheden og til dem, hvor en del af feriemidlerne forfalder til betaling den 1. september. I begge tilfælde er det vigtigt senest den 31. august på fondens hjemmeside at oplyse, om I fortsat ønsker at beholde feriemidlerne i virksomheden. Hvis fristen ikke overholdes forfalder hele beløbet til betaling.

ATP-huset har i juli sendt en række breve til arbejdsgivere, der indeholder vigtige frister, som arbejdsgiverne ikke må sidde overhøring:

  • Der er udsendt årlige opkrævninger til alle arbejdsgivere, der har valgt at beholde feriemidler i virksomheden, og hvor en del af disse feriemidler forfalder til betaling ved den årlige indbetaling pr. 1. september 2021. Disse arbejdsgivere skal på fondens hjemmeside tilkendegive, at de fortsat vil beholde resterende tilgodehavende feriemidler. Dette er påmindet i brevet.

  • Der er også sendt breve til arbejdsgivere, der har valgt at beholde feriemidler i virksomheden, som ikke har feriemidler, der forfalder til betaling ved den årlige indbetaling pr. 1. september 2021. Disse arbejdsgivere skal på fondens hjemmeside tilkendegive, at de fortsat vil beholde resterende tilgodehavende feriemidler.
  • Fristen er i begge tilfælde senest den 31. august 2021. Dette er påmindet i brevene.

  • I brevene er der gjort opmærksom på, at hvis fristen for svar ikke overholdes forfalder beløbet til betaling.

Relateret indhold