Billede: Colourbox

06.09.21 DI Byggeri Nyheder

AB Forenklet – hvad er det?

AB Forenklet er en ”ny dreng i klassen” inden for bygge- og anlægsbranchens almindelige betingelser (AB). Men hvor adskiller AB Forenklet sig fra AB 18, og hvornår bør du anvende AB Forenklet i et aftaleforhold? Få svar herunder eller til et af de webinarer, der udbydes om AB Forenklet. Det første er den 7. oktober.

I juni 2018 så det nye AB-system dagens lys. Systemet omfatter bl.a. AB 18 og ABT 18 , der er tiltænkt som afløser for AB 92 og ABT 93. Desuden omfatter systemet også et nyt dokument kaldet ”AB Forenklet”.

AB-dokumenterne, herunder AB Forenklet, har karakter af standardiserede aftalesæt, der er blevet til ved forhandling mellem byggeriets parter, herunder Dansk Byggeri (nu DI Byggeri). Dokumenterne er ikke lov. For at et AB-dokument skal være gældende i et aftaleforhold mellem en bygherre og en entreprenør, kræves det derfor, at dokumentet er vedtaget/aftalt mellem aftalens parter.

Hvad er AB-Forenklet?

AB Forenklet er en ”light” version af AB 18. Set i forhold til AB 18 indeholder AB Forenklet:

  • Færre detaljerede regler om tilrettelæggelse og gennemførelse af samarbejdet mellem bygherre og entreprenør, herunder styringsredskaber og regler om reaktionspligt
  • Udeladelse af regler om særlige situationer, som kun sjældent vil forekomme ved mindre og enklere entrepriser
  • Forenkling af formuleringen af regler, således at det i højere grad overlades til parterne selv at tilrettelægge samarbejdet, som de finder det hensigtsmæssigt, når de konkrete situationer opstår
Hvornår bør AB Forenklet anvendes?

AB Forenklet er tiltænkt anvendt på mindre eller enklere entrepriser, hvor det vil være forbundet med uforholdsmæssige omkostninger og ressourceforbrug at skulle opfylde alle pligterne i AB 18.

Ved en mindre entreprise sigtes mod en entreprise, der er relativt lille i henseende til omfang, tid og økonomi, mens der ved en enkel entreprise sigtes mod en entreprise, der er relativt enkelt i henseende til arbejdets karakter eller organisering (f.eks. udskiftning af vinduer eller maling af opgange i en større beboelsesejendom).

Kan AB Forenklet anvendes hvis bygherren er forbruger?

Ja, AB Forenklet kan godt vedtages i et aftaleforhold mellem en entreprenør og en forbruger. AB Forenklet er dog (ligesom AB 18 og ABT 18) ikke udarbejdet med henblik på sådanne forbrugeraftaler.

Anvendes AB Forenklet i en aftale med en forbrugerbygherre, skal du derfor bl.a. være opmærksom på, at ikke alle AB Forenklets regler er bindende for bygherren. Dette skyldes, at nogle af reglerne (f.eks. reglen om det 5-årige mangelansvar) strider mod ufravigelige forbrugerbeskyttende lovregler.

Generelt anbefaler DI Byggeri, at standardaftalesættet AB-Forbruger benyttes, når en entreprenør indgår aftale med en bygherre, der er forbruger. Se mere her.

Vil du vide mere?

DI Byggeri afholder henover efteråret 2021 en række medlemsarrangementer, hvor vi går mere i dybden med indholdet af AB Forenklet. Se mere her.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed på telefon 33 77 37 60.

Relateret indhold