Foto: Colourbox
03.09.21 DI Byggeri Nyheder

Har du styr på de nuværende coronaregler?

DI Byggeri har, i regi af Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og anlæg, været med til at opdatere coronavejledningen til bygge- og anlægsbranchen, så den efterlever myndighedernes krav.

Selvom der løbende bliver færre og færre restriktioner i Danmark, er der fortsat nogle krav, som arbejdsgiver og ansatte skal være opmærksom på for at forebygge smitte på arbejdspladsen.

Branchevejledningen ”Forebyg smitte fra coronavirus på bygge- og anlægspladser og i private hjem” samt faktaarket om tilrejsende arbejdskraft på byggepladsen og risiko for smitte fra coronavirus indeholder begge oplysninger omkring disse krav.

Sundhedsstyrelsens seks anbefalinger er:

  • Bliv vaccineret
  • Bliv hjemme og bliv testet, hvis du får symptomer
  • Hold afstand
  • Luft ud og skab gennemtræk
  • Vask hænder tit eller brug håndsprit
  • Gør rent, særligt på overflader som mange rører ved

Læs mere om de enkelte punkter i branchevejledningen, som du finder her.

Reglerne om test for tilrejsende arbejdskraft

Ved tilrejsende arbejdskraft er der fortsat særlige krav, som arbejdsgiver skal efterleve. Ligeledes skal arbejdsgiver efterleve ”lov om forebyggelse af smitte med covid-19, når arbejdsgivere stiller bolig til rådighed for ansatte” i tilfælde af, at arbejdsgiveren har ansvaret for boligen.

Arbejdsgiveren har pligt til, at sørge for, at tilrejsende arbejdskraft bliver PCR-testet for COVID-19 tidligst 48 timer og senest 120 timer efter, at den pågældende er testet negativ for COVID-19 forud for sin indrejse i Danmark.

Testkravet gælder dog ikke længere personer, der er færdigvaccineret mod COVID-19, og som har fast bopæl i et EU-, Schengen- eller OECD-land eller i et land, som fremgår af bilag 1 i testbekendtgørelsen, dog er det vigtigt at påpege, at færdigvaccinerede personer, som har opholdt sig i et rødt land eller region inden for 10 dage forud for indrejse i Danmark, fortsat skal testes. Da reglerne ved indrejse i Danmark herunder f.eks. krav til test, isolation m.m. kan ændre sig, anbefales det at holde sig løbende orienteret her.

Udover at PCR-testen skal fortages, har arbejdsgiver også pligt til at udarbejde en plan for testforløbet. Planen skal være skriftlig og indeholde oplysninger, der bl.a. viser, hvordan de ansatte er informeret om PCR-testen i Danmark, tidspunkt for testen m.m. Arbejdstilsynet har udarbejdet en skabelon, der kan bruges til planen.

Arbejdstilsynet har udarbejdet en skabelon, der kan bruges til planen. Hent skabelonen her.

Relateret indhold