16.09.21 DI Byggeri Nyheder

Hvornår kan jeg bruge Byg Garanti i min markedsføring?

Som service- og branchemedlem af DI Byggeri, med tilvalg af Byg Garanti, kan du markedsføre garantien overfor dine forbrugerkunder.

Såfremt de nødvendige betingelser er opfyldt, dækker Byg Garanti dine forbrugerkunders dokumenterede direkte tab (op til 150.000 kr. inkl. moms) som følge af fejl og mangler ved det arbejde, du har udført.

Med andre ord er Byg Garanti en sikkerhed for dine forbrugerkunder, der dermed gør din virksomhed mere attraktiv!

Et tab kan f.eks. dokumenteres ved en kendelse via Byggeriets Ankenævn eller de almindelige domstole, som fastslår, at der er mangler ved dit arbejde.  

Når du – direkte overfor en forbruger – markedsfører dig med at være omfattet af Byg Garanti, er det dog vigtigt at vide, hvilke arbejder garantiordningen dækker, og hvilke den ikke dækker, så du bruger garantiordningen rigtigt i din markedsføring. Markedsfører du garantien på en måde, som er vildledende, er det nemlig i strid med markedsføringslovens regler, og en sådan overtrædelse kan straffes med bøde.

Hvilke arbejder dækker Byg Garanti?

Byg Garanti dækker dokumenterede direkte tab som følge af fejl og mangler ved det arbejde, du har udført for forbrugerkunder på disse kunders:

  • En- eller to-familieboliger
  • Ejerlejlighed eller andelsbolig
  • Sommerhus
  • Privatbolig
  • Lejeboliger, hvis arbejdet bestilles og betales af lejeren selv

Skal du f.eks. udføre en renoveringsopgave på en forbrugerkundes bolig, vil du kunne bruge Byg Garanti i din markedsføring. Tilsvarende, hvis du skal opføre en tilbygning til forbrugerkundens eksisterende bolig.

Vær dog opmærksom på, at det er en betingelse for garantidækning, at din virksomhed, på det tidspunkt aftalen indgås med forbrugerkunden, er service- og branchemedlem af DI Byggeri.

Hvad dækker Byg Garanti ikke?

Byg Garanti dækker ikke arbejder på udlejningsejendomme, ejerlejlighedsejendomme og andelsboligejendomme, når det er en type arbejde, der sædvanligvis udføres som fælles arbejde og betales som fællesudgift af foreningen. Tilsvarende dækker Byg Garanti heller ikke arbejder på erhvervsejendomme samt anlægs- og jordarbejder.

Ved nybyggeri (f.eks. nyopførelse af helårsbolig eller sommerhus) dækker Byg Garanti kun, hvis den samlede entreprisesum for arbejderne ikke overstiger 1 mio. kr. inkl. moms.

Du kan læse mere om Byg Garantis dækningsomfang her

Markedsføring af Byg Garanti

Da det ikke er alle opgaver, Byg Garanti dækker, er det vigtigt, at du markedsfører dig rigtigt overfor den enkelte forbrugerkunde, så du ikke kommer til at vildlede din kunde og dermed overtræde markedsføringslovens regler.

For nogle medlemsvirksomheder kan det derfor f.eks. være relevant at have tilbuds- og kontraktskabeloner henholdsvis med og uden Byg Garantis logo.

Spørgsmål?

Er du i tvivl om, hvorvidt et arbejde er omfattet af Byg Garanti, er du altid velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed på telefon 33 77 37 60.

Relateret indhold