11.01.22 DI Byggeri Nyheder

Året der gik 2021

2021 har på mange måder været et turbulent år i forandringernes tegn i DI Byggeri. Her giver vicedirektør Peter Stenholm et tilbageblik på de største begivenheder for organisationen i året, der er gået, og et kig fremad på det 2022, der venter os.

Året 2021 bød på mange forandringer både for branchen, for organisationen DI Byggeri og for vores medlemmer. En af de første store omvæltninger kom allerede 5. marts, hvor den nationale strategi for bæredygtigt byggeri blev vedtaget i Folketinget. Strategien kommer til at betyde et stort skifte i, hvordan vi designer og dokumenterer vores byggeprojekter, fordi der her som noget nyt blev introduceret konkrete krav til bygningers CO2-aftryk. Krav som vil blive strammet yderligere i de kommende år. Det vil påvirke alle led i byggeriets værdikæde fra bygherrer, producenter og rådgivere til de udførende håndværkere.

Et par måneder senere i maj kunne vi med glæde konstatere, at der endelig kom en langsigtet plan for at sikre et sammenhængende Danmark med den nye infrastrukturplan. Den nye plan betyder, at der frem til 2035 investeres 106 mia. kr. i infrastrukturen. Det var en stor forløsning for anlægsbranchen og har skabt glæde og forventning om travlhed i årene, der kommer.

Derefter kunne vi se frem mod en mulig sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg. En god del af det sene forår og sommeren gik med forberedelser, planlægning og dialog både internt og med jer medlemmer for at finde ud af, hvordan sammenlægningen skulle se ud for at give bedst mulig mening. Forløsningen kom den 31. august, da I eftertrykkeligt stemte ja til sammenlægningen mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg.

Fra den 1. september har vi derfor været branchefællesskabet DI Byggeri, og selvom en sådan sammenlægning naturligvis har betydet, at vi i organisationen har måttet omstrukturere og vænne os til nye måder at arbejde på, har vi fået en fantastisk start. Som et samlet DI Byggeri dækker vi nu hele byggeriets værdikæde lige fra udførende enkeltmandsvirksomheder i byggeriet, store anlægsvirksomheder, entreprenører og bygherrer til rådgivere, producenter, forhandlere og leverandører af både byggematerialer og digitale løsninger. Dermed står vi i en endnu bedre position til at give vores medlemmer en god og kompetent service og kæmpe jeres sag – både i medierne, i kommuner og bag Christiansborgs tykke mure. Sammenlægningen har også betydet, at vi er blevet det klart største branchefællesskab i Dansk Industri med godt 6.700 medlemsvirksomheder, der tilsammen beskæftiger mere end 120.000 medarbejdere i Danmark.

Også i 2021 kom corona til at fylde meget både i DI Byggeri og på byggepladserne rundt om i landet. Vi har i samarbejde med politikerne arbejdet for rimelige coronarestriktioner, der gør, at vi har kunnet holde gang i byggepladserne på forsvarlig vis. For mange brancher har pandemien og de følgende nedlukninger kunnet mærkes på pengepungen og i ordrebøgerne. I bygge- og anlægsbranchen har de fleste af os haft mere travlt end normalt. Det har dog ikke være uden udfordringer, for i 2021 var det samtidigt historisk svært for branchen at finde medarbejdere og skaffe materialer. Tæt på hver anden virksomhed inden for byggeriet måtte træde på bremsen og sætte tempoet ned på grund af manglen på medarbejdere. Og hver fjerde blev begrænset af manglen på materialer. Samtidig steg priserne på materialer også i løbet af året, til dels på grund af coronakrisens indflydelse på forsyningskæderne og på produktionen af materialer. Prisstigningerne betød højere byggeomkostninger, og flere virksomheder kunne ikke igangsætte eller færdiggøre projekter og tabte derfor indtjening.

Udfordringerne betød dog ikke, at branchen gik i stå. I DI Byggeri er vi imponerede over vores medlemmers omstillingsparathed og vilje til at holde hjulene i den danske bygge- og anlægsbranche i gang. På trods af store bump på vejen i 2021 har I formået at holde byggepladserne åbne, og nye coronarestriktioner og regler er blevet håndteret med stort ansvar. Det er virkelig godt gået.

Året der kommer 2022

Der er fortsat godt gang i hjulene i vores branche. Det er en gave – men også en opgave. Vi kommer også i dette år til at skulle håndtere store udfordringer med manglende hænder og høje materialepriser. Det står også klart, at vi går et grønnere år i møde, og nogle af årets helt store temaer kommer til at blive bæredygtighed, grøn omstilling og energieffektivisering. Et grønt fokus i bygge- og anlægsbranchen er ikke nyt, men som vi nærmer os 2023, hvor der bliver indført krav om CO2-opgørelser ved opførelsen af større nye bygninger, vokser interessen – og bekymringerne – i branchen.

Samtidig så vi i juli 2021, at EU’s store ’Fit for 55’-plan blev præsenteret. Planen skal nedbringe udledning af CO2 i Europa med 55% i 2050, og kommer til at have stor betydning for byggeriet i de kommende år fordi, stort set alle væsentlige direktiver og forordninger på byggeriets område er under revision. Det følger vi tæt i 2022.

Vi ser også med forsigtig optimisme frem til et samfund, der i mindre grad bliver præget af nedlukninger og restriktioner i takt med, at pandemien kommer mere under kontrol. Vi glæder os til forhåbentligt at kunne byde flere af jer velkomne – både i lokalerne i Industriens Hus i København og i vores nye lokaler i Århus.

I ønskes alle sammen et rigtig godt nytår.

På vegne af DI Byggeri

Peter Stenholm
Vicedirektør

Har du spørgsmål, eller vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte DI Byggeri

Relateret indhold