Foto: Getty Images
20.01.22 DI Byggeri Nyheder

Nyt beregningsværktøj til godtgørelse ved materialeprisstigninger

Navnligt siden årsskiftet 2020/21 er priserne på flere byggematerialer steget markant. Som følge heraf har DI Byggeri udviklet et værktøj til brug for beregningen af godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer efter AB 18/ABT 18.

En entreprise udføres ofte over en længere periode og til en forud aftalt fast pris. Når der efter aftaleindgåelsen kommer (store) prisstigninger på et eller flere materialer, rejser spørgsmålet sig, om entreprenøren har krav på, at den aftalte entreprisesum reguleres?

Svaret på spørgsmålet afhænger af, hvad der er aftalt mellem parterne.

Er f.eks. AB 18 eller ABT 18 vedtaget mellem parterne, vil entreprenøren – under visse betingelser – kunne kræve, at bygherren betaler en prisstigningsgodtgørelse ved ekstraordinære prisstigninger på materialer. Du kan læse mere om, hvornår du kan kræve prisstigningsgodtgørelse her.

Nyt beregningsværktøj

Til brug for beregningen af godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på materialer efter AB 18/ABT 18 har DI Byggeri udviklet et beregningsværktøj (med tilhørende vejledning).

Du finder det nye beregningsværktøj her.

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål i forhold til beregningsværktøjet, er du velkommen til at kontakte Nura Deveci på telefon 26 19 25 55 eller Sebastian Kaldahl på telefon 29 38 68 85. De sidder begge i Dansk Industris afdeling for Økonomisk Politik og Analyse. 

Har du spørgsmål om det juridiske grundlag for ekstraordinære reguleringer, er du velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 33 77 37 60.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold