Foto: Getty Images

04.10.22 DI Byggeri Nyheder

Åben invitation til erfa-netværk for LCA-eksperter

DI Byggeri etablerer et erfa-netværk for eksperter i Livscyklusvurderinger (LCA). Behovet for at kunne dokumentere aftryk fra anlæg, bygninger og byggevarer vil fortsat være kraftigt stigende de kommende år. Derfor er flere og flere af DI Byggeris medlemmer i gang med at opbygge kompetencer på LCA-området.

Formålet med erfa-netværket, er at tilbyde erfaringsudveksling og videndeling om arbejdet med LCA. For DI Byggeri er det vigtigt, at vurderingerne sker med et brugbart værktøj og at resultaterne heraf kan bruges konstruktivt i udviklingen af grønne produkter, bygninger og anlæg, som derved understøtter de kommende års omstilling i byggeriet.

Allerede nu er der flere værktøjer og metoder, som kan anvendes til LCA. Det er et selvstæn-digt formål at øge kendskabet til disse. Derfor ser DI Byggeri en mulighed ved at invitere leverandører af LCA værktøjer, samt metodeeksperter til at inspirerer og drøfte anvendelsen med erfa-netværkets medlemmer.

En stærk forståelse af såvel metoder som forudsætninger for LCA er nødvendige for at sikre, at LCA-beregninger bliver brugbare og værdiskabende for alle aktører i byggeriet. Derfor vil fastlæggelse af forudsætninger og forståelse af data også være naturlige temaer for netværkets drøftelser.

Datafangst og praktikken i dataindsamling samt forståelsen og brugen af miljøvaredata, er en helt grundlæggende forudsætning for at kunne gennemføre brugbare LCA’er. Derfor er datafangst og dataforståelse et naturligt emne der vil arbejdes med i gruppen.

Det er hensigten, at der afholdes fire halvdags møder om året. Netværket vil blive understøttet af et site, hvor deltagerne løbende kan erfaringsudveksle. Møderne vil som udgangspunkt være fysiske og afholdes på skift i Industriens Hus og på DI’s konferencecenter Gl. Vindinge i Nyborg.

Netværket er begrænset til 30 deltagerere efter først-til-mølle princippet.

Tilmeld dig på linket her: Tilmelding til Erfa-netværk for LCA-eksperter 

Benjamin Schmidt

Benjamin Schmidt

Konsulent

  • Direkte +45 3377 3470
  • Mobil +45 2548 8589
  • E-mail besc@di.dk

Relateret indhold