Foto: DI Byggeri

06.10.22 DI Byggeri Nyheder

Nu lanceres nyt tillæg om bæredygtighedsydelser til ydelsesbeskrivelserne

DI Byggeri har deltaget i følgegruppen for udarbejdelsen af et nyt værktøj til at beskrive bæredygtighedsydelser i byggeriet. Værktøjet lander nu i den danske byggebranche i form af et tillæg til ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.

Behovet for bæredygtighedsydelser i bygge- og anlægsprojekter er steget de senere år. Det er sket på grund af et stigende fokus på bæredygtighed i byggebranchen samt nye klimakrav i bygningsreglementet og EU-initiativer for øget bæredygtighed i investeringer. Derfor har en række organisationer i bygge- og anlægsbranchen sammen udarbejdet et nyt tillæg til ydelsesbeskrivelserne, der giver bedre grundlag for at indgå aftaler om ydelser på området.

Det nye tillæg supplerer Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 og Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2019. Parterne får hermed et bedre udgangspunkt for at aftale, hvordan bæredygtighedsprocessen skal foregå, og hvem der har opgaverne undervejs.

”Bæredygtighedsdagsordenen er en af de mest gennemgående i vores branche – ikke kun i Danmark, men på internationalt plan. Derfor bakker vi op om, at der er klarhed for parterne i byggeprocessen, når det kommer til aftaler om bæredygtighedsydelser. Og det bidrager det nye tillæg til. Vi opfordrer til, at hele branchen hurtigst muligt implementerer det nye tillæg, så vi sammen kan sætte endnu mere fokus på den grønne omstilling i byggeriet,” siger Anders Stouge, branchedirektør i DI Byggeri.

Tillægget er udarbejdet af Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen med blandt andre DI Byggeri og Værdibyg som medlemmer af følgegruppen. Arbejdet er foregået med støtte fra Realdania.

Et fremtidssikret tillæg

Det nye tillæg er holdt på et overordnet plan, så ydelserne kan tilpasses forskellige situationer og projekter både nu og i fremtiden. Rammerne for bæredygtighedsydelser vil nemlig efter forventningen ændre sig i de kommende år i takt med de forventede stramninger i bygningsreglementet og nye tiltag i den europæiske lovgivning. Gruppen bag tillægget vil løbende følge med området, så tillægget ikke bliver forældet.

Tillæggets lidt bredere ramme betyder også, at parterne som udgangspunkt bør tale om ambitionsniveau og detaljeringsbehov i de enkelte projekter og derfra tilpasse ydelserne, så de matcher behovet.

DI Byggeri anbefaler en konkret stillingtagen til, hvilke ydelser der skal indgå i det konkrete projekt. Hvilke ydelser der skal indgå, afhænger af projekts ambitionsniveau.

Webinar

Den 31. oktober 2022 kl. 14 - 16 lanceres tillægget på et online webinar. Link til deltagelse i webinaret fås ved at sende en mail til: av@frinet.dk.

Tillægget er dog allerede tilgængeligt på Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningens hjemmesider fra den 6. oktober.

Følgegruppen

Tillægget er blevet til i samarbejde mellem Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Det er finansieret af Realdania.

Følgegruppen har bestået af:

Bygherreforeningen: Kammeradvokaten v/Bo Schmidt Pedersen, Københavns Kommune v/Eskil Emil Kwedéris og Bygherreforeningen v/Hanne Ullum

Danske Arkitektvirksomheder: AART v/Nanna Flintholm, 3XN/GXN v/Casper Østergaard Christensen, Matter by Brix v/Lene Brix, Danske Arkitektvirksomheder v/Peter Andreas Sattrup og Preben Dahl

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI: Dominia v/Jesper Ring, COWI v/Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma v/Marlene Hagen Eriksen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI v/Ulla Sassarsson og Majbritt Juul

DI Byggeri: NCC v/Anna-Mette Monnelly, Adserballe & Knudsen v/Jakob Kock, DI Byggeri v/Torkil Schrøder-Hansen

Andet: DK-GBC v/Lau Raffnsøe, Værdibyg v/Nina Koch-Ørvad

Torkil Schrøder-Hansen

Torkil Schrøder-Hansen

Fagleder, Udbudsret Byggeri

  • Direkte +45 7216 0146
  • Mobil +45 6138 5933
  • E-mail toha@di.dk

Relateret indhold