Foto: GettyImages

22.12.22 DI Byggeri Nyheder

Nye regler om affaldssortering

Byggepladser skal sortere deres almindelige affald efter de regler, der gælder for alle virksomheder og for husholdningerne og deres byggeaffald efter de særlige regler for byggeaffald.

De nye regler for affaldssortering betyder i praksis, at affaldet fra kontoret og mandskabsvognen skal sorteres som hjemme i husholdningen, men affaldet fra selve byggeriet skal sorteres som hidtil i hver sin genanvendelige fraktion, medmindre der er lavet en aftale med den virksomhed, som henter affaldet om, at de sorterer det efterfølgende. Der er ved at blive udviklet en model for et affaldstilsyn, som skal besøge en stor del af byggepladserne hvert år. Pladserne skal selv betale for tilsynet.

Nye regler om affaldssortering

1.januar 2023 skal alle virksomheder sortere deres affald lige som husholdningerne skal derhjemme. Hvis man har affald på byggepladsen fra kontorer, skure eller andet, som minder om affaldet derhjemme, skal man sortere det i de samme 10 fraktioner og man skal have indsamlingsmateriel med piktogrammerne på, lige som derhjemme. Man kan dog aftale med det firma, som henter affaldet, at man kan blande papir og pap, metal og glas eller plast, metal og mad- og drikkevarekartoner sammen.

I forhold til byggeaffaldet så er sorteringsreglerne de samme som hidtil. Virksomheden skal sortere bl.a. farligt affald, PCB-holdigt affald, termoruder, tegl, beton, gips, stenuld, jord og asfalt, samt øvrige materialer til genanvendelse ud hver for sig selv. Hvis virksomheden kan dokumentere, at affaldet kan sorteres efterfølgende uden tab af mulighed for genanvendelse, at virksomheden har en aftale med den, som afhenter affaldet fra pladsen om at de sortere og sikre genanvendelse af materialerne, så kan man fravige reglerne. Man kan fortsat blande bl.a. tegl og beton samt beton og asfalt, men kravene om efterfølgende sortering og genanvendelse gælder også disse fraktioner.

Det gælder stadig, at pladsen kun må bruge affaldsindsamlere og -modtageanlæg, som er registeret i statens database, Affaldsregisteret, med mindre entreprenøren selv kører affaldet til genbrugspladsen og betaler for aflevering.

Ny tilsyn for affald

Der er som en del af de ny affaldsregler ved at blive udviklet en model for udvælgelse af byggepladser til affaldstilsyn. Det sker i forbindelse med at affaldstilsynet delvist flyttes til staten og opnormeres. Således er det målet, at tilsynsmyndigheden skal have en dialog med hver 1/3 virksomhed hvert år og have udført et fysisk tilsyn hos hver 1/15 virksomhed hvert år. Tilsynet overgår samtidig fra at være skattefinansieret til at blive brugerfinansieret, dvs. byggepladsen skal selv betale for tilsynet.

Esben Mortensen

Esben Mortensen

Chef for Regioner & Foreninger

  • Direkte +45 3377 3613
  • Mobil +45 2949 4575
  • E-mail esm@di.dk

Relateret indhold