Foto: Ricky John Molloy
11.02.22 DI Byggeri Nyheder

Der er hjælp at hente til udarbejdelse af dokumenter

Vidste du, at DI Byggeris erhvervsjuridiske afdeling har udarbejdet og samlet et stort antal skabeloner, som du som medlem frit kan gøre brug af? Bliv klogere på skabelonerne her.

Hvorfor aftaler på skrift?

Det er en god ide at lave aftaler på skrift, så man kan bevise, hvad der er aftalt. Som regel kan aftalerne blive i skuffen, men hvis konflikten først opstår, vil det være en stor hjælp at have et skriftligt grundlag at vende sig mod.

Når det går stærkt, er det imidlertid ofte papirarbejdet, der kommer til at halte og blive nedprioriteret. Men vidste du, at du som medlem af DI Byggeri kan hente hjælp på DI Byggeris hjemmeside?

På hjemmesiden finder du således et stor antal skabeloner, som kan bidrage til, at du bliver endnu bedre til at huske på skriftlighed i dagligdagen. Du finder f.eks. skabelon til:

 • Entreprisekontrakt
 • Underentreprisekontrakt
 • Byggemødereferat
 • Afgivelse af tilbud
 • Afgivelse af overslag
 • Aftaleseddel (ekstraarbejder)
 • Afleveringsprotokol
 • Arbejdsgarantidokument

Du finder DI Byggeris skabeloner her.

Hvilken entreprisekontraktskabelon skal du bruge?

Der findes forskellige skabeloner til entreprisekontrakter på DI Byggeris hjemmeside. Hvilken entreprisekontrakt, du skal bruge, afhænger af, hvilket AB-standardvilkår (f.eks. AB 18, ABT 18 eller AB 92) , du ønsker, skal danne rammen for aftalen med din kunde.

Det skal huskes, at AB-standardvilkårene ikke er lov. For at et AB-dokument skal være gældende i et aftaleforhold, kræves det derfor, at dokumentet er vedtaget mellem aftalens parter.

Helt overordnet er AB-standardvilkårene tiltænkt anvendt som følger:

 • AB 18 = større entrepriser, hvor kunden ikke er forbruger
 • ABT 18 = større totalentrepriser, hvor kunden ikke er forbruger
 • AB 18 Forenklet = mindre og enklere entrepriser, hvor kunden ikke er forbruger
 • AB-Forbruger = entrepriser (også totalentrepriser), hvor kunden er forbruger
 • AB 92 = større entrepriser, hvor kunden ikke er forbruger

Hvis AB 18/ABT 18 er aftalt mellem en bygherre og en hovedentreprenør/totalentreprenør, bør AB 18 anvendes som aftalegrundlag i aftalen mellem hovedentreprenøren/totalentreprenøren og dennes underentreprenører.

Du kan også finde entreprisekontrakterne på engelsk.

Samtlige entreprisekontrakter kan du finde her.

Er der noget, vi mangler?

Du må endelig kontakte os, hvis du har idéer til andre skabeloner, som du savner i din hverdag.

Kontakt

Har du spørgsmål til skabelonerne og udfyldelse heraf, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning på telefon 3377 3760.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold