Foto: Ricky John Molloy

15.02.22 DI Byggeri Nyheder

Overslag eller fastpris – hvad er det nu, forskellen er?

Der er forskel på, om du afgiver et overslag eller et fastpristilbud til din kunde – men hvad er det, der adskiller det ene fra det andet? Og hvilken betydning har det, om du afgiver et overslag eller et fastpristilbud? Læs mere her og bliv klogere på området.

Hvad er et fastpristilbud?

Når entreprenøren afgiver et fastpristilbud, som kunden accepterer, er vederlaget for arbejdet endeligt fastsat. Kunden kan derfor ikke efterfølgende komme igennem med et synspunkt om, at prisen er urimelig

Den omstændighed, at der er indgået en fastprisaftale, afskærer dog ikke entreprenøren fra at få betaling for ekstraarbejder, dvs. arbejder der ligger udover det oprindeligt aftalte. Sådanne ekstraarbejder afregnes – med mindre andet er aftalt – i regning.

Hvad er et overslag?

Giver entreprenøren et prisoverslag på et stykke arbejde, anses overslaget for at indeholde et tilsagn om at ville udføre arbejdet, men selve prisen i overslaget er ikke bindende. Accepteres overslaget kan entreprenøren derfor lade arbejdet udføre i regning.

Hvis kunden er forbruger og der udføres arbejde i regning, følger det af markedsføringsloven, at entreprenøren ved fakturering skal fremsende en ”specificeret faktura” for regningsarbejdet. En ”specificeret faktura” skal indeholde:   

  • Timepris
  • Timeforbrug
  • Materialeforbrug, hvor det har betydning for prisen

Du kan læse mere om kravene efter markedsføringsloven her

Ved regningsarbejder skal kunden betale, hvad entreprenøren forlanger, medmindre kunden beviser, at entreprenørens pris er urimelig. At et prisoverslag er overskredet, gør ikke i sig selv, at prisen er urimelig.

Overslagsprisen er dog ikke uden betydning. Således vil det bl.a. kunne spille ind i ”urimelighedsvurderingen”, hvor meget overslaget er oversteget, ligesom det vil kunne have betydning, om entreprenøren – under arbejdets udførelse – har undladt at gøre kunden opmærksom på, hvis et afgivet overslag ikke kan holde.

Er AB-Forbruger aftalt med kunden, gøres særskilt opmærksom på, at entreprenøren er forpligtet til at indhente kundens stillingtagen, hvis prisen overstiger et afgivet overslag med 15 %. Forsømmer entreprenøren denne underretningspligt, har kunden ikke pligt til at betale det beløb, som kunne være sparet, hvis kunden havde haft mulighed for at tage stilling til arbejdets fortsættelse.

Det anbefales, derfor generelt, at du altid gør din kunde opmærksom på, hvis du kan se, at prisen vil blive dyrere end det prisoverslag, du har givet.

Vil du vide mere?

Hvis du vil vide mere om betaling, er der stadig plads på onlinekurset ”Jura for dig, der arbejder for forbrugere”. Kurset giver et indblik i AB-Forbruger, aftaleret og hvad du skal være opmærksom på, når du arbejder for forbrugere.

Læs mere om kurset og tilmeld dig her

Kontakt

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Erhvervsjuridisk Rådgivning på telefon 3377 3760.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold