Foto: Colourbox
07.03.22 DI Byggeri Nyheder

Fravigelser til AB 18/ABT 18

Det er DI Byggeris oplevelse, at de offentlige bygherre er gået over til at anvende den nye AB 18/ABT 18 ved udbud af deres bygge- og anlægsopgaver. Det er dog også oplevelsen, de nye standardvilkår samtidig i større eller mindre omfang fraviges. Læs her mere om muligheden for at fravige standardvilkårene og DI Byggeris holdning hertil.

Helt overordnet er det frivilligt for parterne i et aftaleforhold at anvende og om nødvendigt fravige et givent AB-dokument (f.eks. AB 18, ABT 18 og Forenklet AB 18).

Det ses dog ikke sjældent, at fravigelser ikke altid er gennemtænkte eller nødvendige for det konkrete projekt, og at fravigelser derfor skaber mere splid end gavn.

Overordnet er det DI Byggeris opfattelse, at fravigelser til AB-standardvilkårene bl.a. kan medføre:

  • Usikkerhed hos både entreprenør og bygherre
  • Urimelig skævvridning af aftaleforholdet
  • Frustrationer og dårligere samarbejde
  • Flere uenigheder/tvister
  • ”Falsk tryghed” for bygherren

Spørgsmål/svar om fravigelser

På DI Byggeris hjemmeside har vi samlet en række spørgsmål/svar i relation til anvendelsen og muligheden for at fravige det nye AB-system.

Du finder disse spørgsmål/svar her.

Eksempler på fravigelser

På DI Byggeris hjemmeside har vi også samlet en række eksempler på fravigelser til AB 18, som vi er stødt på i praksis. Til eksemplerne har vi knyttet nogle bemærkninger.

Du finder fravigelseseksemplerne med DI Byggeris bemærkninger her.

Mads Severin Holm

Mads Severin Holm

Fagleder, Entrepriseret, Advokat (L)

  • Direkte +45 7216 0140
  • Mobil +45 6088 6089
  • E-mail mash@di.dk

Relateret indhold