Foto: Ricky John Molloy

15.03.22 DI Byggeri Nyheder

Hvornår kan du klage til Klagenævnet for Udbud?

Overvejer du at klage over et udbud til Klagenævnet for Udbud, skal du være opmærksom på, om du overhovedet opfylder betingelserne for at klage.

Betingelser for klageadgang

Klagenævnet for Udbud behandler klager over offentlige myndigheders overtrædelse af reglerne om EU-udbud af offentlige bygge- og anlægsarbejder og overtrædelser af tilbudsloven.  

Hvis du ønsker at klage til klagenævnet, skal du opfylde følgende to betingelser:

  1. Du skal have en såkaldt ”retlig interesse” i at klage, dvs. at du skal have en væsentlig, konkret, direkte og individuel interesse i at få en sagen afgjort hos klagenævnet
  2. Du skal overholde klagefristerne (læs mere om klagefrister her)

Opfylder du ikke disse betingelser, vil din klage blive afvist.

Husk i øvrigt, at du skal underrette ordregiveren, når du indgiver din klage.

Særligt om ”retlig interesse”

Begrebet ”retlig interesse” fortolkes i klagenævnspraksis ganske bredt. Således har Klagenævnet for Udbud  i flere sager f.eks. fundet, at en forbigået tilbudsgiver har den nødvendige retlig interesse i at klage over et udbud eller at fastholde en klage over et udbud, uanset at ordregiveren har annulleret udbuddet.

Selvom begrebet ”retlig interesse” fortolkes bredt, er der dog en grænse. Dette illustrerer en ny klagenævnskendelse fra 28. januar 2022, Steelco Nordic A/S mod Region Sjælland.

I sagen fandt klagenævnet, at en virksomhed, der ikke havde afgivet tilbud ved et udbud, ikke havde retlig interesse i at klage over udbuddet eller klage over ordregivers beslutning om at annullere udbuddet. Klagen blev derfor afvist.

Kendelsen kan findes her.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold