Fotos: Getty Images

17.05.22 DI Byggeri Nyheder

Hvor står vi som branche?

Der sker meget i verden netop nu og ikke mindst i bygge- og anlægsbranchen er der røre i andedammen. Vi tager temperaturen på situationen og branchen.

Generelt ser vi en ekstraordinær stor usikkerhed om økonomien i disse tider. Men når der tages udgangspunkt i de seneste historiske økonomiske nøgletal for dansk økonomi, dvs. data for typisk marts eller april, så er der fortsat gang i økonomien. Selvom det jo er historiske data, så ser vi et billede med fortsat fremgang i eksporten, og en ledighed der ligger på et lavt niveau, samtidig med, at antallet af jobopslag fortsat ligger højt.

Men krigen i Ukraine, sanktioner mod Rusland, fortsat materialemangel, høj inflation, og stigende renter arbejder imod os.

Vi kommer så dog fra et solidt udgangspunkt. Der har unægtelig været en positiv udvikling i branchen i de senere år. De mange opgaver har også betydet en markant stigning i beskæftigelsen i branchen. Beskæftigelsen i bygge- og anlægsbranchen er steget med ni pct fra februar 2021 til i dag, og vi ser stadig efterspørgsel på flere hænder. Næsten hver anden virksomhed i bygge- og anlægsbranchen angiver manglende arbejdskraft, som en produktionsbegrænsning. Samtidig med at branchen, som angivet, i en længere periode har været ramt af materialemangel.

Hvilke udfordringer står vi overfor?

Krigen i Ukraine har vidtrækkende konsekvenser. Vi ser ind i en større mangel på materialer og prisstigninger. To-tredjedele af industrivirksomhederne er begrænset i deres produktion som følge af mangel på materialer. Og i byggeriet har knap 40 pct. på det seneste angivet, at man oplever produktionsbegrænsninger pga. mangel på materialer. Det rammer hele byggeriets værdikæde, at vi oplever den her situation. Som eksempel kan nævnes, at stål og jern er hårdt ramt af krigen i Ukraine. Det er også materialer, som især importeres til EU fra Rusland og Ukraine.

Fra forskellig hold fornemmes, at der også blæser nye vinde. Eksempelvis fra Bygherreforeningen, som senest fortæller, at prisstigninger og usikkerhed gør, at 52 pct. medlemmerne forventer at aflyse projekter i resten af 2022. Det hører vi også andre steder, ligesom man som håndværker, entreprenør osv. står  i en meget usikker situation, når man byder på opgaver. For spørgsmålet er om forudsætningerne for projektet også holder i morgen og overmorgen, når projektet skal gennemføres?   

Der er så desværre ikke lette eller hurtige løsninger på situationen. Det kom også tydeligt frem på vores årsmøde for ca. 14 dage siden, hvor der dog, uafhængig af hvilken side af bordet man sidder på, var opfordring til dialog og fleksibilitet. Det budskab stod tydeligt i samtalerne - også fra scenen. I DI Byggeri opfordrer vi også parterne i byggeriet til at tale sammen om de konkrete udfordringer. For det er netop i fællesskab, at vi skal finde den rette vej frem.

Hvor den økonomiske vejrhane netop nu begynder at pege hen, er noget usikkert. Vi kan mærke, at vejrhanen er begyndt at vejre i vinden, og den synes slet ikke entydigt at pege i retning af den fremgang, som vi tidligere har oplevet.

Vi følger udviklingen tæt, og vil meget gerne være i dialog med jer derud i marken, som jo om nogen oplever situation på egen krop. Så hermed en opfordring til at tage fat i os i DI Byggeri for at fortælle os om, hvordan I oplever situationen i realtid. Det kan en statistik fra Danmarks statistik aldrig fortælle os, og særligt ikke, hvis der er en anden udvikling under opsejling.

Anders Stouge

Anders Stouge

Vicedirektør

  • Direkte +45 3377 3681
  • Mobil +45 2275 0490
  • E-mail ast@di.dk

Relateret indhold