Billede: Colourbox

16.05.22 DI Byggeri Nyheder

Tilskud til arbejdsmiljø udvidet i arbejdsmiljøpulje og nye gratis tilbud fra BFA Bygge & Anlæg

Fra 20. april 2022 kan Arbejdsmiljøpuljens midler nå ud til flere arbejdspladser og projekter, som forebygger nedslidning, støv, kemiske påvirkninger og arbejdsulykker.

Fra 20. april er det muligt for flere arbejdspladser at få adgang til Arbejdsmiljøpuljens midler. I kan blandt andet søge midler til at prøve tekniske hjælpemidler herunder støvreducerende tiltag, rådgivning indenfor arbejdsmiljø eller tilskud til målrettet styrke- og konditionstræning.

Udvidet målgruppe

Hvor det førhen kun var muligt for virksomheder med op til 50 ansatte, er der nu åbnet for virksomheder med op til 100 ansatte at få midler fra Arbejdsmiljøpuljen. Yderligere vil virksomheders p-enheder fremover også kunne søge puljen, med p-enheder mellem 1 og 100 ansatte.

Få hjælp til at komme i gang med ansøgningen

Hvis I har spørgsmål til ansøgningsprocessen eller mangler råd og vejledning til brugen af Arbejdsmiljøpuljen, kan I kontakte BFA Bygge & Anlægs nye konsulenttjeneste - bfa-ba.dk på tlf.: 7217 0013.

BFA-BA Konsulenttjenestes nye gratis tiltag

Ønsker I en screening af jeres arbejdsmiljø så I er forberedte, når Arbejdstilsynet kommer på besøg?

Står I med en konkret arbejdsmiljø-udfordring?

Er der brug for hjælp til at komme videre med den kemiske risikovurdering?

Ring – 72170013 - og få et eller flere besøg af Konsulenttjenesten i Branchefællesskabet for Arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg.

Kontakt

Ved spørgsmål, kontakt Brancheservicecenter Byggeri Arbejdsmiljø på 3377 3377.

Relateret indhold