Foto: Getty Images

22.06.22 DI Byggeri Nyheder

Nye regler for anmeldelse af arbejdsulykker

Den 1. juli 2022 træder nye frister og kriterier i kraft for anmeldelse af arbejdsulykker. Disse nye regler medfører, at det bliver nemmere som arbejdsgiver at anmelde arbejdsulykker til tiden.

Fremover skal arbejdsgiver anmelde arbejdsulykker inden for 14 dage efter første fraværsdag – uanset om anmeldelsen går til Arbejdstilsynet eller arbejdsskadeforsikringsselskaberne.

Hvad indebærer de nye regler?

Fra den 1. juli skal arbejdergiver anmelde de samme arbejdsulykker til arbejdsskadeforsikringsselskaberne, som i dag bliver anmeldt til Arbejdstilsynet. Alle arbejdsulykker skal anmeldes på samme måde i systemet EASY på virk.dk. Derudover bliver fristen for anmeldelse af arbejdsulykker, der fører til fravær ændret. Fra den 1. juli skal alle ulykker anmeldes senest 14 dage efter første fraværsdag fra sædvanligt arbejde ud over tilskadekomstdagen. Dette gælder også, hvis det kun drejer sig om én fraværsdag.

I tilfælde, hvor tilskadekomne ikke har fravær på baggrund af arbejdsulykken, skal arbejdsgiver fortsat anmelde arbejdsulykken til arbejdsskadeforsikringsselskabet, hvis det vurderes, at skaden for eksempel vil give tilskadekomne varigt mén, eller at arbejdsulykken på anden vis vil medfører erstatningsberettigende følger. Her er fristen ligeledes 14 dage efter tilskadekomstdagen.

Kontakt

Ved spørgsmål, kontakt Brancheservicecenter Byggeri Arbejdsmiljø på 3377 3377.

Relateret indhold