Foto: Colourbox

21.09.22 DI Byggeri Nyheder

Arbejder du for forbrugere?

Arbejder du for forbrugere? Hvis JA, så er DI Byggeris helt nye folder med 13 gode forbrugerentrepriseråd noget for dig.

DI Byggeri har udarbejdet en folder til dig, der som håndværker udfører arbejde for kunder, der er forbrugere (f.eks. parcelhus-, sommerhus- og lejlighedsejere).

Folderen indeholder 13 gode råd, der er med til at give et mere smidigt aftaleforløb mellem dig og din forbrugerkunde.

De 13 gode råd, der uddybes i folderen, er:

1. Lav en klar og præcis entrepriseaftale på skrift

2. Overvej om et AB-dokument skal gøres til en del af aftalen

3. Vær klar over, hvor lang tid du er bundet af dit tilbud

4. Oplys altid din pris inkl. moms – og kend de forskellige afregningsformer

5. Tag stilling til, hvornår du vil kræve betaling for dit arbejde

6. Kend reglerne for byggeskadeforsikring

7. Råb op, hvis du mener, at et arbejde er et ekstraarbejde – og gør det på skrift

8. Lav også en klar og præcis skriftlig aftale om ekstraarbejder

9. Sig fra, hvis forbrugerkunden ønsker en løsning, der ikke er fagmæssig korrekt eller af sædvanlig god kvalitet – og gør det på skrift

10. Vid, hvornår du skal være færdig med dit arbejde

11. Husk, at det er forbrugerkunden, der skal bevise, at dit arbejde er mangelfuldt

12. Husk, at du hæfter for skjulte mangler ved dit arbejde i 10 år

13. Kend forskel på Byggeriets Ankenævn og Byg Garanti

Du finder folderen her under Gode råd når du arbejder for forbrugere.

DI DOCS - Skabeloner til entreprisekontrakt m.v. 

Kender du DI DOCS?

DI DOCS er Dansk Industris nyeste version af en dokumentgenerator. En dokumentgenerator er et digitalt værktøj, hvor du via indtastning af nogle grundlæggende informationer (f.eks. om parterne) samt svar på nogle få spørgsmål, får ”auto-genereret” et konkret dokument (f.eks. en ansættelseskontrakt, en afleveringsprotokol eller en tro- og loveerklæring), der er tilpasset dine svar.

DU finder en videointroduktion og en vejledning til DI DOCS her.

I DI DOCS ligger fire entreprisedokumenter, der har det til fælles, at de alle bygger på almindelige betingelser for aftaler om byggearbejder for forbrugere (”AB-Forbruger”). De fire entreprisedokumenter er følgende:

Du kan læse mere om DI DOCS og de fire entreprisedokumenter her.

Har du spørgsmål, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning.

Relateret indhold