Foto: DI / Sif Meincke

10.01.23 DI Byggeri Nyheder

Velkommen til et nyt og uforudsigeligt år for bygge- og anlægsbranchen

Godt Nytår. Et årsskifte giver jo anledning til både at se lidt tilbage og frem.

I 2022 så vi de første tegn på, at de økonomiske vinde er ved at vende. Det mærker mange desværre i dag fuldt ud. 2022 var også året, hvor der var fuldt gang i forberedelserne til, at byggeriet i 2023 skal dokumentere visse nye bygningers CO2-aftryk. Og internt i DI Byggeri, ja der fik bestyrelsen sat punktum ved en ny vision og strategi, som DI Byggeri i vores arbejde skal sigte efter. Visionen lyder:

”Vi vil skabe et Bæredygtigt og Rigt Danmark”

Heri ligger bl.a. også, at bygge- og anlægssektoren skal have gode rammevilkår og adgang til dygtige veluddannede medarbejdere for at kunne hjælpe politikere og andre med at skabe det bæredygtige og rige Danmark, som alle gerne vil.

Vi fik også en ny regering, som vi glæder os til at arbejde sammen med. Vi vil selvfølgelig bruge enhver anledning til at fortælle regeringen, hvor central en rolle bygge- og anlægssektoren spiller i at få gennemført den grønne omstilling, og hvad der er vigtigt for sektoren, samt for de virksomheder, som producerer løsninger til bygge- og anlægssektoren, nationalt som internationalt.

Usikre tider

2023 er svær at spå om. Der er ikke tvivl om, at vi står midt i svær brydningstid, hvor udsigterne er blevet meget tåget og usikre. Vi skal gennem nogle meget svære overenskomstforhandlinger. Mange oplever endvidere, at der er blevet længere mellem ordre, og flere end tidligere har desværre måttet smide håndklædet i ringen. Stigende renter, inflation og usikkerhed gør, at kunderne holder igen med at sætte større projekter i gang, både i Danmark og i udlandet. Nye ordre om nye tilbygninger eller nybyg er der blevet meget længere mellem. Husholdningerne i Danmark og i udlandet passer simpelthen mere på deres penge, og man er usikker på, hvad morgendagen bringer.

DI Byggeris krystalkugle spår, at beskæftigelsen i bygge- og anlægssektoren i Danmark falder med ca. 10.000 i 2023. Det er godt nok fra et meget højt niveau, men det kan mærkes. Dog ser det ud til, at større private bygherrer og offentlig infrastruktur ikke har samme tendens til at træde flere skridt tilbage. Der er er eksempelvis tryk på udbygningen med fjernvarme. Så projekterne bliver alt i alt færre, men i gennemsnit større.

Grøn omstilling og bæredygtighed

2023 er som nævnt året, hvor vi skal til at dokumentere bygningers CO2-aftryk, og visse grænser skal overholdes. Det kommer frem mod 2030 til at være vigtige bidrag til Danmarks klimamål, som den nye regering måske endda ser ud til at ville skrue op for, så vi som land skal reducere CO2-udslippet med mere end 70 pct. i 2030. Industrien, energisektoren, transporten, og landbruget vil skulle bidrage, og det kommer bygge- og anlægssektoren med sikkerhed også til. Derfor må vi være velforberedte, så vi kan fortælle regeringen, hvordan det i givet fald mest hensigtsmæssigt gøres. Alternativet er, at vi som landbruget, som i meget lang tidhar sagt nej, bliver spændt uhensigtsmæssigt for politikernes vogn.    

Vi venter, at der kommer en række nye tiltag fra den danske regering, som har særligt fokus på affalds- og ressourcehåndtering  i byggeriet. Men en ting er, hvad der kommer fra dansk side i 2023. En anden ting er også, hvad der er på vej fra EU. Bygge- og anlægssektorens kunder og leverandører, dvs. særligt bygherrer, banker, realkreditinstitutter og store virksomheder skal pga. EU-lovgivning (pga. den såkaldte EU-taxonomi m.v.) til intensivt at rapportere på forhold om Miljø, det Sociale og Virksomhedsledelse for at overholde lovgivningen. Det smitter hurtigt af på hele bygge- og anlægssektoren. Det ser vi allerede.

Vi vil også se en ny EU-byggevareforordning, et nyt EU-bygningsdirektiv og et nyt EU-energieffektiviseringsdirektiv. Disse har været længe undervejs, og forhandlingerne i EU er i deres slutfase, og vil få betydning for os i Danmark, og det skal vi forholde os til. 

Der er ikke tvivl om, at den grønne omstilling vil være et dominerende tema i 2023. Både hos virksomheder, i regeringen, i embedsapparatet og derfor også i DI og DI Byggeri.

Derfor vil vi også på DI Byggeris årsmøde den 23. maj 2023 komme rundt om de forskellige aspekter af den grønne omstilling. Vi vil særligt have fokus på de nye klimakrav, og hvad det betyder for bygge- og anlægssektoren. Den 23. maj har DI Byggeri også generalforsamling. Husk at reserver dagen.

Der er nok at tage fat på i 2023, og jeg og alle andre i DI Byggeri og i DI ser frem til at hjælpe jer og til samarbejdet.

Endnu engang godt nytår.

Hilsen

Anders Stouge
Direktør i DI Byggeri  

Elly Kjems Hove

Elly Kjems Hove

Underdirektør

  • Direkte +45 3377 3575
  • Mobil +45 2949 4500
  • E-mail ekh@di.dk

Relateret indhold