Foto: Byg Garanti

16.10.23 DI Byggeri Nyheder

Hvordan er det nu lige med Byg Garanti?

Som servicemedlem af DI Byggeri er det muligt at tilvælge Byg Garanti ordningen, som giver private kunder (forbrugere) en sikkerhed, når de indgår aftaler med håndværkere/ entreprenører, der har tilvalgt sig ordningen.

Sikkerheden består i, at Byg Garanti under visse betingelser dækker forbrugerkundens dokumenterede tab (på op til 150.000 kr. inkl. moms) som følge af håndværksmæssige mangler ved det udførte arbejde i tilfælde af, at entreprenøren ikke selv afhjælper manglerne f.eks. pga.  konkurs.

Læs mere om betingelserne for dækning, herunder dækningsomfang, på Byg Garantis hjemmeside, som kan tilgås her. Særligt bemærkes, at det f.eks. er en forudsætning for dækning, at arbejdet ikke udgør en del af et nybyggeri med en samlet entreprisesum på over 1 mio. kr. inkl. moms.

Hvordan dokumenterer forbrugerkunden sit tab?

Det er som nævnt en betingelse for dækning under Byg Garanti ordningen, at forbrugerkunden har lidt et  tab. Tabet skal som udgangspunkt dokumenteres via en afgørelse fra Byggeriets Ankenævn, der giver forbrugeren medhold. Alene forbrugere kan indbringe sager for ankenævnet.

Vær opmærksom på, at servicemedlemmer af DI Byggeri, der har tilvalgt Byg Garanti, er forpligtede til at efterleve Byggeriets Ankenævns afgørelser, medmindre medlemmet inden 30 kalenderdage har anlagt sag ved retten om de spørgsmål, som ankenævnet har behandlet i sin afgørelse.

DI Byggeri har udarbejdet en folder med titlen ”Når du arbejder for forbrugere – 13 gode råd til et godt aftaleforløb”, hvori forskellen mellem Byggeriets Ankenævn og Byg Garanti nærmere er beskrevet. Folderen findes her.

Husk, Byg Garanti kan give en konkurrencefordel

Mange forbrugerkunder er meget glade for den sikkerhed, som Byg Garanti ordningen giver, og disse kunder ønsker derfor også at indgå aftale med en entreprenør, som har tilvalgt sig ordningen.

Byg Garanti giver med andre ord forbrugerkunderne en tryghed, hvilket igen giver de servicemedlemmer af DI Byggeri, der har tilvalgt ordningen, en konkurrencefordel, som det selvfølgelig er værd at markedsføre (f.eks. på firmabiler, hjemmeside og i annoncer).

På DI Byggeris hjemmeside findes nogle gode råd til denne markedsføring, herunder set i lyset af reglerne i markedsføringsloven. Du finder rådene her.

Husk, Byg Garanti er ikke en forsikring

Vær opmærksom på, at Byg Garanti ordningen ikke er en forsikring. Dette betyder, at Byg Garanti ikke dækker de omkostninger, som det servicemedlem af DI Byggeri, der har tilvalgt ordningen, måtte have i forbindelse med udbedring af egne fejl eller mangler.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som servicemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold