Foto: Getty Images

16.10.23 DI Byggeri Nyheder

Opdaterede vejledninger om dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

DI Byggeri har opdateret en række vejledninger, paradigmer og eksempler vedrørende dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner i henhold til DS 1140 og SBI 271. Få et overblik her.

Ifølge Bygningsreglementet (BR18) skal der udføres kontrol og dokumentation af de bærende konstruktioner.

Dette skal ske i overensstemmelse med:

 • DS/EN 1990 Projekteringsgrundlag for bærende konstruktioner, med tilhørende DS/EN 1990 DK NA
 • DS 1140 Udførelse af bærende konstruktioner – almen kontrol
 • SBi-anvisning 271, Dokumentation og kontrol af bærende konstruktioner

Der skal udarbejdes kontrol og dokumentation svarende til den konstruktionsklasse konstruktionen eller konstruktionsafsnittene er indplaceret i.

Du kan – som udførende - udfærdige din kontrol og dokumentation af bærende konstruktioner via fx:

 • DI Byggeri’s opdaterede vejledninger, paradigmer og eksempler
 • IT-leverandørers APP’s, som DI Byggeri har leverer data til.

Hent vejledninger

Du kan som medlem af DI Byggeri downloade vejledninger, paradigmer og eksempler som word-dokumenter, bl.a.:

 • Kvalitetsstyringssystem i henhold til DS 1140
 • B2.2.2.x Statisk kontrolplan udførelse arbejde
 • B3.2.2.x Statisk kontrolrapport udførelse arbejde
 • A5.x Konstruktion som udført

Læs mere og hent vejledninger, paradigmer og eksempler her

Paradigmer indeholder bl.a. udfyldte kontrolplaner for egenkontrol af følgende arbejder:

 • Beton in-situ
 • Betonelementer
 • Trækonstruktioner
 • Murværkskonstruktioner

Relateret indhold