06.02.23 DI Byggeri Nyheder

Byggeriets Handletank for bæredygtighed er lanceret

I sidste uge blev Byggeriets handletank for bæredygtighed lanceret, hvor byggeriet nu forpligter sig til at gå fra tanke til handling. Byggeriet skal gå forrest og være med til at drive en bredere, grønnere og mere vidtrækkende omstilling, som vil forandre hele byggeriets værdikæde i fremtiden.

Samarbejdet vil tage udgangspunkt i branchens indspil til regerings Klimapartnerskaber for byggebranchen, som udgav anbefalinger  i 2020 og Molios Topleder Handletank, som offentliggjorde sin anbefaling i sidste uge den 2. februar 2023.

Handletankens ambition er, at den skal bidrage til at udpege en retning og handling for en mere effektiv grøn omstilling af byggeriet. Det mål, herunder ikke mindst ambitionerne med bæredygtighed (ESG) kan kun nås, hvis byggeriet som samlet erhverv samtidig omstiller sig til at være mere digital, mere ressourcebevidst, tager nye forretningsmodeller til sig, og ikke mindst styrker samarbejdet på tværs af aktører i hele værdikæden.

Byggebranchen er kendetegnet ved at have en kompleks værdikæde, som består af mange partnere med væsentlige interesser. Med den grønne omstilling, og de mere og mere ambitiøse mål for bæredygtighed, er der behov for nye partnerskaber, nye samarbejdsformer og nye samtaler for, at branchen lykkes med både den grønne omstilling og mere værdiskabelse. 

Der er behov for, at branchens virksomheder står sammen om denne rejse og udvikling, og det er derfor, at Byggeriets Handletank for Bæredygtighed skal sætte fælles strategisk retning for den grønne omstilling af erhvervet. Ligesom de tidligere Klimapartnerskaber ledet af virksomhedsledere gjorde det i forbindelse med at finde veje til at nå de dansk klimamål i 2030.

Læs mere om handletanken her

Nedenfor ses billeder fra lanceringen, taget af Søren Cajus og Esben Mortensen. 

Relateret indhold