Foto: Getty Images

06.02.23 DI Byggeri Nyheder

Hvad kan du bruge Erhvervsjuridisk Rådgivning til?

Som servicemedlem af DI Byggeri har du adgang til juridisk sparring hos DI Byggeris Erhvervsjuridisk Rådgivningsenhed. Men hvem er vi, og hvad kan du bruge os til?

DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivningsenhed består af 9 jurister, hvoraf de 5 er udannede advokater.

Juridisk sparring

I enheden er vi specialister i entreprise- og udbudsret, og vi kan derfor hjælpe dig med juridisk sparring om de problemstillinger, som løbende kan opstå mellem dig og din aftalepart. Det koster ikke noget ekstra, men er en del af medlemskontingentet.

Du kan ringe med alle dine spørgsmål. Stort og småt. Eksempler på spørgsmål kunne være:

  • Hvad gælder ved uklarheder i udbudsmaterialet?
  • Har jeg ret til tidsfristforlængelse?
  • Hvornår er der indgået en aftale?
  • Bygherren har ladet en anden entreprenør afhjælpe mine mangler – hvad gælder?

Vi har også en hjemmeside, hvor du kan finde forskellige værktøjer, som kan hjælpe dig. Vi har bl.a. et system, der fører dig igennem de spørgsmål, du skal stille dig selv, når du skal lave en kontrakt til en forbrugerkunde, og som efterfølgende bruger dine svar til at lave et kontraktudkast.

Undervisning

Udover juridisk sparring underviser vi også vores medlemmer rundt omkring i landet. Så hvis du har brug for en grundig indføring i entrepriseretten eller måske bare en kort indflyvning, kan vi også hjælpe med det. Du kan finde enhedens åbne kurser her, men vi afholder også egentlige firmakurser ud fra nærmere betingelser.

Kontakt os

Du kan ringe til vores hotline hver dag mellem 8.00 – 16.00 på tlf: 33 77 37 60. Her sidder to jurister klar på telefonen til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Hvis du godt kunne tænke dig at se, hvem du taler med, kan du i forbindelse med dit opkald vælge at få sparring via video (Teams)

Relateret indhold