02.03.23 DI Byggeri Nyheder

Arbejdstilsynet fortsætter indsats om seksuel chikane

Har I styr på forebyggelse og håndtering af seksuel chikane? Arbejdstilsynet forlænger vejledningsindsatsen ’Seksuel chikane skal stoppes – lad os hjælpe dig’ om seksuel chikane og krænkende adfærd.

Arbejdstilsynet har fra andet halvår 2021 gennemført et særligt tilsyns med fokus på forebyggelse af seksuel chikane og andre krænkende handlinger i udvalgte brancher. Indsats løber frem den 30. april 2023. Formål med indsatsen er at hjælpe både medarbejdere og ledere med at håndtere situationer med seksuel chikane og at forebygge, at den slags situationer opstår.

Du kan læse mere om indsatsen her

Arbejdstilsynet vil på deres besøg, vejlede virksomhederne om de regler, der gælder for forebyggelse af seksuel chikane samt vejlede om hvordan virksomheder kan få hjælp til arbejdet med seksuel chikane.

Konsekvenserne af seksuel chikane

Seksuel chikane kan både opstå internt i virksomheden, men det kan også komme fra eksterne aktører eller samarbejdspartnere. For det enkelte menneske kan seksuel chikane blandt andet føre til søvnbesvær, angst, stress, depression, langtidssygemeldinger og i sidste ende en opsigelse fra et arbejde, som man måske er glad for.

For arbejdspladsen kan seksuel chikane føre til mere sygefravær, nedsat produktivitet og øget udskiftning af medarbejdere. Det kan have store økonomiske konsekvenser.

Det er derfor et væsentligt område at have fokus på i virksomhederne. Som en del af forebyggelsen af seksuel chikane, er det bl.a. vigtigt at gå systematisk til værks allerede ved ansættelse af nye medarbejder.

Du kan læse mere om den gode modtagelse og håndtering af seksuel chikane på BFA Bygge og Anlægs hjemmeside her.

Kontakt

Ved spørgsmål, kontakt DI Arbejdsmiljø Byggeri på 3377 3377.

Relateret indhold