Colourbox
12.06.23 DI Byggeri Nyheder

Administrative bøder ved manglende asbestanmeldelse

Arbejdstilsynet får adgang til at udstede administrative bøder for manglende anmeldelse af anmeldepligtigt asbestarbejde.

Den 1. juli træder der nye regler i kraft med hensyn til straf af ikke-anmeldt anmeldepligtigt asbestarbejde. Det betyder, at Arbejdstilsynet skærper håndhævelsen af reglen om anmeldelse af asbestarbejde. Det betyder at virksomheder, der ikke anmelder anmeldepligtigt asbest arbejde - ud over et påbud som i dag – kan få en bøde på 10.000 kroner allerede ved konstateringen af den manglende rettidige anmeldelse. Det vil ske uanset om virksomheden efterfølgende opfylder Arbejdstilsynets påbud om anmeldelse.

 

Denne ændring kommer som følge af, at der den 30 marts 2023 blev indgået en ny arbejdsmiljøaftale, hvor dette indgår.

 

For mere information om hvor asbest kan findes, hvordan du bør arbejde med det samt hvornår det er anmeldepligtigt kig på asbest-huset.dk.

 

Kontakt

 

Ved spørgsmål, kontakt DI Arbejdsmiljø Byggeri på 3377 3377.

Relateret indhold