26.06.23 DI Byggeri Nyheder

Husk beskyttelse mod solstråling

Forskningsresultater viser, at udsættelse for solstråling indebærer risiko for hudkræft, når man arbejder udendørs. Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlæg har udgivet et faktaark om, hvordan I på virksomheden kan arbejde med solbeskyttelse.

Det er arbejdsgivers ansvar at forebygge risikoen for sundhedsskadelig udsættelse for solens stråler, når UV-indekset er 3 eller højere. Det vil typisk være mellem kl. 12 og kl. 15 i sommerhalvåret (fra 1. april til 1. september). Du kan finde UV-indekset for dagen på DMIs hjemmeside her.

 

Du kan læse mere om beskyttelse mod solstråling og hvad I som virksomhed kan gøre i faktaarket på Branchefællesskabet for arbejdsmiljø i Bygge og Anlægs hjemmeside.

 

Husk også at tage højde for stærk varme hvilket særligt i kombination med høj luftfugtighed kan være belastende. Ved stærkt varmebelastende arbejde kan det være nødvendigt at holde pauser, og have adgang til drikkevand, som der skal drikkes rigeligt af. Derudover kan man vælge ikke at tage mere tøj på, end der er påkrævet i forhold til sikkerheden. Læs mere om varmebelastende arbejde her.

 
Kontakt

 

Ved spørgsmål kontakt DI Arbejdsmiljø Byggeri på 3377 3377.

Relateret indhold