Foto: DI Byggeri

08.06.23 DI Byggeri Nyheder

Reportage: Så er Byggeriets Handletank for Bæredygtighed i gang

I denne uge afholdte Byggeriets Handletank for Bæredygtighed sit første møde. Dagen blev startskuddet for et nyt samarbejde, som søger at skabe en bedre ramme for mere bæredygtigt byggeri i fremtiden.

Tirsdag d. 6. juni afholdtes det første møde i Byggeriets Handletank for Bæredygtighed på Scandic Spectrum i København. Dagen startede med en velkomst fra formanden for Handletanken, Jesper Kristian Jacobsen fra Aarsleff. Han kom ind på den kompleksitet, som bygge- og anlægsbranchen møder, når der arbejdes med den grønne omstilling

- Det er derfor man er nødt til at samarbejde på tværs af branchen, for at komme i mål, sagde Jesper Kristian Jacobsen.

Dagens første debat bestod af Jens Højgaard Christoffersen fra COWI, Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen og Gyrithe Saltorp fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter. Debatdeltagerne fokuserede på de mange komplekse udfordringer, som et partnerskab skal hjælpe med at løse.

Branchen viser stor vilje, men der mangler simpelthen værktøjer til at understøtte den grønne omstilling - både i store og små byggeprojekter. Hvis vi ikke samarbejder om dette, vil branchen ikke blive grønnere. Det er derfor, Handletanken er blevet skabt.

For at give et tungt fagligt indspark til handletanken, blev der lagt fra land med fire faglige oplæg.

Hans-Henrik Lindboe fra Ea-Energianalyse zoomede ind på, hvordan energiforbruget også i byggeriet er en af de afgørende udledere, og hvor vi er med energiforbruget i dag samt hvordan det vil udvikle sig i fremtiden.

Christian Ibsen fra Concito præsenterede en nyligt publiceret analyse om CO2-udledningen for forskellige typer byudvikling. Han pointerede, hvordan der ofte er gode intentioner hos parterne, når man påbegynder et byggeri, men at de sjældent bliver realiseret. Du kan læse analysen fra Concito her.

Bent Dalager fra KMPG åbnede op for AI i bygge- og anlægssektoren, og hvordan dette kan bruges til grønt byggeri. Han fremhævede, hvordan kunstig intelligens og AI skal i fokus i fremtiden, og hvordan det kan hjælpe med eksempelvis at udvide råmaterialer, sikre energiudnyttelse, hjælpe med at sortere materialer på byggepladsen, effektivisere proceslinjer og meget mere.

Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen udfordrede vores forestilling om fremtidens bæredygtige byer og boliger. Han påpegede vigtigheden af at se på indirekte udledning for at opnå betydelige fremskridt. Dog er det også en udfordring at opretholde momentum, da den grønne omstilling skal ske hurtigt og samtidig have en langsom proces. Jesper Bo Jensen understregede behovet for at nedprioritere fokus på energi og energioptimering, da disse vil være mindre udfordrende i fremtiden sammenlignet med nu.

Dagens højdepunkt var afviklingen af en 1½ times workshop, hvor knap 50 topledere fra bygge- og anlægssektoren smøgede ærmerne op og debatterede, diskuterede og nåede til enighed om, hvilke centrale spørgsmål der skal besvares, og hvilke løsninger der skal findes for at nedbryde de barrierer, der står i vejen for en bæredygtig og konkurrencedygtig bygge- og anlægssektor i Danmark.

I løbet af de kommende måneder vil otte arbejdsgrupper blive sammensat af førende eksperter fra virksomheder i sektoren, så de er klar til at starte op efter sommerferien, når Byggeriets 24 timers bæredygtighedscamp skydes i gang i Middelfart.

Fakta

Byggeriets Handletank for Bæredygtighed er et strategisk forum, som over det næste år skal komme med yderligere forslag og input til, hvordan vi konkret skal lykkes med den grønne omstilling og bæredygtighed i byggeriet. Input som skal gives til regeringen, og som også skal lede til konkrete handlinger og større fælles projekter.

Det er DI Byggeri, Molio, Tekniq, Dansk Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og Bygherreforeningen, der har taget initiativ til Byggeriets Handletank for Bæredygtighed.

 

Billeder fra dagen

Dagens første debat bestod af Jens Højgaard Christoffersen fra COWI, Martin Skou Heidemann fra Skou Gruppen og Gyrithe Saltorp fra Vilhelm Lauritzen Arkitekter.

Bent Dalager fra KMPG åbnede op for AI i bygge- og anlægssektoren, og hvordan dette kan bruges ift. grønt byggeri.

Dagens højdepunkt var afviklingen af en 1½ times workshop, hvor knap 50 topledere fra bygge- og anlægssektoren smøgede ærmerne op.

Den afsluttende debat.

Relateret indhold