22.08.23 DI Byggeri Nyheder

Ny guide til mere effektiv byggesagsbehandling

God forhåndsdialog kan bl.a. være med til at sikre en hurtigere og mere fleksibel byggesagsbehandling. Alligevel er det langt fra alle kommuner, der tilbyder forhåndsdialog. Derfor har DI Byggeri sammen med en række aktører i byggebranchen lavet ”En guide til den gode forhåndsdialog”. Find den her, og sæt skub i byggesagsbehandlingen.

Erfaringerne i byggebranchen viser, at en god forhåndsdialog både kan sikre en mere fleksibel og hurtigere byggesagsbehandling. Dette er blevet særlig relevant efter indførelsen af BR18, hvor der er nye procedurer for byggesagsbehandling og opdeling mellem kommuner og private parter for både nybyggeri og renovering. Det er dog langt fra alle kommuner, som tilbyder forhåndsdialog, ligesom der ikke er en ensartet proces for, og deling af, de gode erfaringer fra kommune til kommune.

DI Byggeri har sammen med en række aktører på tværs af byggebranchen udarbejdet ”En guide til den gode forhåndsdialog” – som du finder her.

Guiden, som er finansieret af Grundejernes Investeringsfond,  giver anbefalinger til, hvordan bygherre-teamet og den kommunale sagsbehandler sammen griber forhåndsdialogen bedst muligt an, hvem der har hvilke roller og opgaver, samt hvad parterne kan og bør forvente af hinanden gennem processen.

Gode råd

Guiden er opbygget i en række enkle trin, som afspejler processen i forhåndsdialogen fra forberedelse over afholdelse til opsamling. Dertil giver guiden dig også 7 gode råd, til før, under og efter mødet;

Før mødet:
  • Udarbejd en grundig dagsorden med spørgsmål, der ønskes belyst og afsæt tid til myndighedernes forberedelse.
Under mødet:
  • Afklar rammerne for hinandens handlingsrum og vær tydelig omkring hhv. krav (myndighederne) og ønskede afklaringspunkter (bygherre-teamet).
  • Tal om opmærksomhedspunkter og risici i projektet (både egne og andres).
  • Kommunen skal sørge for at inddrage øvrige relevante myndigheder og opsætte klare kommunikationsveje.
  • Bevar en nysgerrig og åben dialog.
  • Aftal en fælles tidsplan og opfølgning på mødet.
Efter mødet:
  • Udarbejd en opsamling, der samler op på de ting som parterne er blevet enige om på mødet

Spørgsmål

Har du spørgsmål til guiden eller ønsker at vide mere om DI Byggeris generelle indsats for en mere effektiv byggesagsbehandling kan du kontakte Benny Lillelund eller Trine de Fine Skibsted.

Skrevet af:

Trine de Fine Skibsted, Benny Lillelund

Relateret indhold