Foto: Colourbox

14.08.23 DI Byggeri Nyheder

Ny rapport: Fravigelser til AB 18 kan ikke betale sig

Ved indgåelsen af en entreprisekontrakt vedtager parterne ofte, at AB 18 (eller ABT 18) skal danne den juridiske ramme for aftalen men dog således, at der samtidig skal gælde en række fravigelser til standardaftalesættet. Men er det overhovedet en god ide at lave fravigelser fra AB 18? En ny rapport sætter dette spørgsmål i fokus.

Om anvendelsen af AB 18

I juni 2018 så det nye reviderede AB-system dagens lys. Systemet indeholder bl.a. AB 18 (”Almindelige betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed”), der skal afløse den tidligere AB 92.

AB 18 er – ligesom AB 92 – et såkaldt ”agreed document”, dvs. et afbalanceret standardaftalesæt, der er forhandlet mellem parter med modstående interesser, herunder bl.a. offentlige bygherrer og DI Byggeri.

AB 18 er ikke lov. Det er derfor frivilligt for entrepriseaftalens parter at anvende og fravige standardaftalesættet (særlige regler gælder for det almene boligbyggeri).

Læs mere om anvendelsen af AB 18 på DI Byggeris hjemmeside

 

Om fravigelser fra AB 18

Selvom AB 18 i udgangspunktet frit kan fraviges, er grundtanken, at aftalesættet alene bør fraviges, hvor dette er ”velbegrundet og nødvendigt” for indgåelsen af den konkrete aftale. Dette følger af betænkningen fra det udvalg, der står bag AB 18.

I tråd hermed anbefaler Bygningsstyrelsen i sin Bygherrevejledning til offentlige bygherre (2019), at AB 18 anvendes uden fravigelser. Denne anbefaling følger også af Kommunernes Landsforenings ”Håndbog for den kommunale bygherre”.

Læs mere om fravigelser fra AB 18 på DI Byggeris hjemmeside

 

Ny rapport: Fravigelser til AB 18 kan ikke betale sig

DI Byggeri har anmodet professor ved Copenhagen Business School (CBS), Henrik Lando, om en klarlægning af, hvad kontraktteorien og retsøkonomien egentlig siger om hensigtsmæssigheden af fravigelser fra agreed documents som f.eks. AB 18.

Konklusionen i Henrik Landos rapport fra juni 2023 er ganske klar:

 - Opsummerende er der således belæg for at hævde, at det, når ikke særlige omstændigheder taler for det modsatte, er i parternes fælles interesse at anvende AB 18 uden fravigelser i deres kontraktforhold.

Værd er det at bemærke, at konklusionen gælder for begge parter, dvs. også for bygherren, der ellers ofte er den part, der står i den stærkeste forhandlingsposition.

Henrik Landos rapport kan i sin helhed findes på DI Byggeris hjemmeside

DI Byggeris arrangement om det gode samarbejde

Med afsæt Henrik Landos rapport afholder DI Byggeri den 18. september 2023 et gratis og åbent 3-timers seminar med titlen ”Hvordan skabes de bedste kontraktuelle rammer for det gode samarbejde?”.

På seminaret vil Henrik Lando præsentere konklusionerne i sin rapport. Desuden vil der på seminaret være oplæg fra universitetsverdenen, forskellige fag og den praktiske virkelighed.

Tilmelding til seminaret sker via DI Byggeris hjemmeside

Vær opmærksom på, at der er et begrænset antal pladser til seminaret, hvorfor tilmelding sker efter først-til-mølle-princippet.

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Relateret indhold