Foto: Colourbox

18.08.23 DI Byggeri Nyheder

Opkrævning til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond i uge 34

Alle DI Byggeris medlemsvirksomheder modtager i uge 34 en opkrævning til Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond samt til de øvrige fonde, som PensionDanmark Uddannelsesfonde opkræver til.

Opkrævningen vedrører 1. halvår 2023. Sidste frist for indbetaling er den 14. september. Opkrævningerne til fondene sker halvårligt.

PensionDanmark opkræver 33 øre pr. arbejdstime til fonden. Det sker på baggrund af virksomhedens indbetalte pensionsbidrag, og derfor opkræves pengene altid bagud. Opkrævningen for 2. halvår 2023 vil blive sendt ud i februar 2024.

Tjek opkrævninger direkte i e-Boks

Alle virksomheder, der er tilknyttet e-Boks, får opkrævningerne via e-Boks. Virksomheder, der ikke er på e-Boks, får opkrævningerne med posten.

Vær opmærksom på, at hvis I tilgår jeres e-Boks via virk.dk, ser I kun post fra det offentlige med mindre I har godkendt post fra ”Private afsendere”. Derfor anbefaler vi, at I tilgår e-Boks direkte via e-Boks.dk. E-boks sender i øvrigt en notifikation i form af en mail og/eller en SMS, om at der er post i e-Boks.

Søg om tilskud til efteruddannelse på pension.dk

Bygge- og Anlægsbranchens Udviklingsfond, der administreres af PensionDanmark Uddannelsesfonde A/S, yder tilskud til medarbejdernes efteruddannelse. Det er virksomheden, der på vegne af medarbejderne, søger om tilskud til kurser. Tilskud søges direkte på pension.dk under Uddannelsesfonde. Her er der også en liste over samtlige kurser, virksomheder kan søge tilskud til samt information om satserne på tilskuddet. 

Virksomheder, der har søgt og modtaget VEU-godtgørelse for medarbejdernes deltagelse i AMU-kurser, skal ikke genindtaste oplysningerne for at få tilskud fra uddannelsesfondene. PensionDanmark henter nemlig automatisk oplysningerne fra voksenuddannelse.dk. Herefter får virksomhederne en mail, hvor de gøres opmærksomme på, at de også kan få tilskud fra den uddannelsesfond, som de er tilknyttet.

Læs mere på pension.dk/uddannelsesfonde

Relateret indhold