29.09.23 DI Byggeri Nyheder

Kameraovervåger du byggepladsen?

Det er ganske almindeligt, at der på større byggepladser etableres kameraovervågning. Men er det lovligt? Og hvad skal man i givet fald huske? DI Byggeri har udarbejdet en ny vejledning om kameraovervågning af byggepladsen.

På større byggepladser opsættes ofte kameraovervågning på fællesarealer f.eks. ved indgangspartier, på gangarealer og/eller ved elevatorer, og således at det er muligt (direkte eller indirekte) at identificere de personer, der er på overvågningsmaterialet.

Hensigten med overvågningen vil ofte være et ønske om at forbygge eller forhindre kriminalitet (f.eks. hærværk på opførte bygninger eller tyveri af byggematerialer).

En sådan kameraovervågning vil som udgangspunkt være omfattet tv-overvågningsloven,  databeskyttelsesforordningen og databeskyttelsesloven. Desuden vil også straffeloven kunne spille ind i rammerne for, hvornår en kameraovervågning er lovlig.

Ny vejledning med 10 gode råd

DI Byggeri har udarbejdet en vejledning med 10 gode råd til den bygge- og anlægsvirksomhed, som påtænker at etablere kameraovervågning på byggepladsen.

Vejledningen kan findes her.

Selvom vejledningen har fokus på byggepladsen, vil vejledningen ligeledes kunne anvendes, hvis man ønsker at iværksætte kameraovervågning af f.eks. sit eget hovedkontor eller sit lager.

Tilsvarende vil vejledningen – selvom den retter sig mod bygge- og anlægsvirksomheder – i vidt omfang også kunne anvendes af private bygherrer (og disses rådgivere).

Kontakt

Har du spørgsmål til denne nyhed eller brug for juridisk sparring i øvrigt, er du som service- og branchemedlem i DI Byggeri velkommen til at kontakte DI Byggeris Erhvervsjuridiske Rådgivning på telefon 3377 3760.

Har du brug for specifik databeskyttelsesretlig sparring, er du desuden velkommen til at kontakte DI’s fagleder for Compliance & GDPR, Emil Fink-Jensen.

Emil Fink-Jensen

Emil Fink-Jensen

Fagleder, Compliance & GDPR

  • Direkte +45 3377 3919
  • Mobil +45 5213 2396
  • E-mail emfj@di.dk

Relateret indhold